Animatiefilmpjes bundelen de resultaten uit het MastiMan-project

Animatiefilmpjes bundelen de resultaten uit het MastiMan-project

Het project “Een betere uiergezondheid door monitoren van het herstel bij mastitis“, kortweg “MastiMan” liep in september 2021 af. De projectresultaten werden in 3 animatiefilmpjes gegoten. 

Spoedcursus uiergezondheid

Op 10 minuten tijd wordt jouw kennis over uiergezondheid opgefrist. Je komt onder meer te weten

  • hoe een uierontsteking ontstaat en verloopt
  • wat de symptomen zijn
  • wat het verschil is tussen klinische en subklinische mastitis
  • welke beschermingsmechanismen beletten dat pathogenen de uier binnendringen
  • wat het celgetal precies is en wat de grenswaarden zijn
  • het verschil tussen omgevings- en koegebonden kiemen
  • welke maatregelen je kan nemen om het risico op uierontsteking te voorkomen
  • welke factoren het succes van de behandeling be├»nvloeden

Managementfactoren die de uiergezondheid op melkrobotbedrijven beïnvloeden

Steeds meer melkveebedrijven melken met een automatisch melksysteem. Automatisch melken betekent dat de veehouder minder rechtstreeks contact heeft met zijn dieren en vraagt om een aangepast management. Binnen het MastiMan-project werd nagegaan of dit een effect heeft op de uiergezondheid. Daarvoor werden 48 melkrobotbedrijven bezocht.

Hoe is de uiergezondheid op deze bedrijven? Welke managementmaatregelen hebben hier een invloed op? Dat kom je te weten in dit filmpje.

Onderzoek naar de effecten en het herstel na mastitis

Heb je je al eens afgevraagd hoe de genezing verloopt na een mastitisinfectie? Of hoeveel melk er gemiddeld verloren gaat bij een uierontsteking? En hoe lang duurt het voor een koe volledig genezen is? Je ontdekt het in dit filmpje.

Wil je meer weten over het dit project? Neem dan zeker hier een kijkje.

DIT PROJECT IS EEN INITIATIEF VAN VOLGENDE PARTNERS

EN IS MOGELIJK DANKZIJ FINANCIERING VANUIT