Archief van
Auteur: admin

11 dierenartspraktijken en 43 melkveebedrijven nemen deel aan veldstudie over het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis.

11 dierenartspraktijken en 43 melkveebedrijven nemen deel aan veldstudie over het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis.

Update project selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis – mei 2023 Project In de zomer van 2022 startte M-teamUGent – in samenwerking met partners DGZ, ILVO en Hooibeekhoeve – een project inclusief een veldproef rond de effecten van selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis (afwijkingen aan de melk en/of de uier) aan de hand van sneltesten voor kiemdetectie in de melk. Elf dierenartsenpraktijken en 42 veehouders nemen ondertussen actief deel. Tijdens de veldproef worden aan de hand van sneltesten voor…

Lees Meer Lees Meer

Studiereis naar Nederland ‘Innovatie in beweiding’

Studiereis naar Nederland ‘Innovatie in beweiding’

Dinsdag 11 april 2023 – 08:00 tot 17:00 Meereizen met bus vanaf Brecht Virtuele afsluiting of virtual fencing is een innovatie die in bepaalde landen beschikbaar is en ook bij ons weldra op de markt zal komen. In de voormiddag willen we alvast kennismaken met deze innovatieve techniek die de drempel van arbeid bij roterend beweiden of stripgrazen wegneemt. We spreken op het Nederlandse proefbedrijf Zegveld met Frank Lenssinck, directeur van het innovatiecentrum. We vernemen uit eerste hand, van melkveehouder…

Lees Meer Lees Meer

Webinar ‘Hittestress bij maiskuilen’

Webinar ‘Hittestress bij maiskuilen’

woensdag 5 april om 20 uur De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een sterke invloed gehad op de teelt en de bewaring van kuilmaïs. Langdurige droogte en hitte verstoorden geregeld de ontwikkeling en afrijping van maïs. Het uitgebreid netwerk Schatting oogstdatum van het Landbouwcentrum voor voedergewassen LCV toont duidelijke verschillen in afrijping tussen jaren met en zonder hittestress.  In het kader van het demonstratieproject Hittestress bij maïskuilen willen we landbouwers helpen om met veranderende weersomstandigheden om te gaan. Wat willen we met dit project concreet…

Lees Meer Lees Meer

Klauwbaden in de strijd tegen infectieuze klauwaandoeningen bij runderen

Klauwbaden in de strijd tegen infectieuze klauwaandoeningen bij runderen

Kreupelheid bij runderen kan het gevolg zijn van zowel infectieuze als niet-infectieuze klauwaandoeningen. Bij infectieuze klauwaandoeningen gaat het meestal om problemen met de klauwhuid en/of de onderliggende weefsels die geïnfecteerd raken door bacteriën en niet met de klauw zelf. De bekendste en meest voorkomende besmettelijke klauw(huid)aandoeningen zijn de ziekte van Mortellaro (Italiaanse stinkpoot), stinkpoot en tussenklauwontsteking (de zogenaamde vijt- of polderpoot in sommige streken ook ‘het moervet’ genoemd).  Deze aandoeningen worden via de omgeving doorgegeven en zijn heel besmettelijk. Regelmatig…

Lees Meer Lees Meer

WeideWijs brengt beweiding in Vlaanderen in beeld

WeideWijs brengt beweiding in Vlaanderen in beeld

Een jaar geleden startte het project “WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen”, een samenwerking tussen Hooibeekhoeve, Cow Coach, Obs’Herbe, ILVO en enkele melkveehouders, met als doel het draagvlak voor beweiding in Vlaanderen te vergroten. Mede door de opkomst van melkrobots, veranderende klimaatomstandigheden en het gebrek aan financiële stimulansen, is succesvol beweiden een grote uitdaging geworden voor vele Vlaamse melkveehouders. Nochtans biedt beweiding tal van voordelen: zo overtreft de voederwaarde van vers gras die van ingekuild gras en liggen de voerkosten bij…

Lees Meer Lees Meer

Milde en matige klinische mastitis selectief behandelen heeft geen negatief effect op uiergezondheid of afvoer

Milde en matige klinische mastitis selectief behandelen heeft geen negatief effect op uiergezondheid of afvoer

Op een melkveebedrijf wordt bij het behandelen van klinische mastitis heel wat antibiotica gebruikt. Selectief behandelen van milde en matige klinische mastitis, na diagnose van de ziekteverwekker, kan dit gebruik echter gevoelig verminderen. Om de effecten van selectief behandelen te detecteren legde een team van internationale onderzoekers 13 wetenschappelijke publicaties naast elkaar. Uiteindelijk konden ze geen nadelige effecten vaststellen. Voordelen selectief behandelen Bij milde en matige uierinfecties met Gram-negatieve bacteriën, gisten, schimmels en Mycoplasma  heeft behandeling met antibiotica weinig zin….

Lees Meer Lees Meer

Hemelwater opwaarderen tot drinkwater voor je vee? Studienamiddag dinsdag 4 oktober 2022

Hemelwater opwaarderen tot drinkwater voor je vee? Studienamiddag dinsdag 4 oktober 2022

Kan je regenwater gebruiken als drinkwater voor je vee (melk- en pluimvee)? Aan welke waterkwaliteit moet het dan voldoen? Wat zijn de risico’s? Welke behandelingstechnieken zijn er? Hoe verloopt het in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden op jouw bedrijf? Een antwoord op dit alles krijg je tijdens deze studienamiddag of tweede water bubble georganiseerd vanuit het LIFE ACLIMA-project. Binnen dit project werken we aan een betere waterbeschikbaarheid voor onze land- en tuinbouwbedrijven. Deze water bubble is de eerste specifiek…

Lees Meer Lees Meer

De FarmDemo Trainingskit voor de organisatie van demonstratieactiviteiten op landbouwbedrijven is online beschikbaar in alle Europese talen

De FarmDemo Trainingskit voor de organisatie van demonstratieactiviteiten op landbouwbedrijven is online beschikbaar in alle Europese talen

De FarmDemo Training Kit is een leidraad voor het organiseren van demonstraties op landbouwbedrijven en is hier beschikbaar in alle Europese talen. De trainingskit is het resultaat van een unieke samenwerking tussen drie Europese H2020 projecten, AgriDemo-F2F, PLAID en NEFERTITI. De trainingskit bevat interessante tools, richtlijnen en video’s die landbouwers en andere organisatoren kunnen helpen bij het organiseren van succesvolle demonstraties op landbouwbedrijven. De trainingskit zal organisatoren van demo-activiteiten ook inspireren om hun toekomstige evenementen, zowel op locatie als online,…

Lees Meer Lees Meer

Project ‘Loslopend vee’ maakt kennisclips over virtuele afrastering

Project ‘Loslopend vee’ maakt kennisclips over virtuele afrastering

Op dit moment kan je in de Kempen, meer bepaald in Mol, Balen en Oud-Turnhout loslopend vee tegenkomen. Hoezo, loslopend? Met schapen, geiten, runderen en paarden wordt het concept van ‘virtual fencing’ of ‘virtuele afrastering’ uitgetest. De grazers krijgen een collar rond hun nek waarmee ze zelf ondervinden tot waar ze mogen grazen zonder dat er afrastering geplaatst moet worden. Binnen het LEADER-project ‘Loslopend vee‘ onderzoeken Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en KU Leuven de mogelijkheden en effecten op…

Lees Meer Lees Meer

De mobiliteit van uw koeien scoren bespaart geld

De mobiliteit van uw koeien scoren bespaart geld

Een goede klauwgezondheid is een vereiste voor het goed functioneren van melkkoeien. Kreupele dieren zijn minder mobiel en gaan minder naar het voerhek en minder vlot naar de melkinstallatie of melkrobot. Dit resulteert in een daling van de melkproductie, de vruchtbaarheid, het dierenwelzijn en uiteindelijk de levensduur van het dier. Een verminderde klauwgezondheid brengt daardoor hoge rechtstreekse en onrechtstreekse kosten met zich mee. De klauwgezondheid goed opvolgen en verbeteren waar nodig, levert zowel financieel als op vlak van dierenwelzijn zijn…

Lees Meer Lees Meer