Archief van
Auteur: admin

Melkvetzuren bevatten informatie over de gezondheid van melkvee

Melkvetzuren bevatten informatie over de gezondheid van melkvee

Het Veerkracht-project voluit “De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee” heeft als doel tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces. Door het ontwikkelen van een transitie-index zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om als melkveehouder dieren die moeilijkheden hebben tijdens de transitie te identificeren. Maar probleemkoeien detecteren is niet voldoende. Het komt er op aan deze koeien ook te kunnen monitoren en bijsturen en daarvoor zal binnen…

Lees Meer Lees Meer

Voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit

Voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit

Van 26 tot 30 augustus 2019 vond in Gent de 70ste EAAP-meeting plaats. Het centrale thema “Veehouderij voor een gezonde wereld” zette onderwerpen als hulpbronnenefficiëntie, dierenwelzijn, diversificatie, agro-ecologie, klimaatverandering en productkwaliteit centraal. Tijdens het congres werden maar liefst 73 wetenschappelijke sessies georganiseerd. Heel wat interessante onderzoeken kwamen aan bod. Wij pikken er alvast één uit.   Het onderzoek met als titel “Het voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit” wordt uitgevoerd door A. Mensching en zijn…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw project wil aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven actualiseren en verbeteren

Nieuw project wil aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven actualiseren en verbeteren

Kreupelheid is naast mastitis en een verminderde vruchtbaarheid, één van de belangrijkste gezondheidsaandoeningen bij melkvee omwille van de zware economische gevolgen en de negatieve impact op het welzijn van de koe. Klauwletsels kosten de melkveehouder jaarlijks zo’n €53 tot €200 per koe, rekening houdend met productieverliezen, daling in vruchtbaarheid, behandelkosten, etc. Toch blijkt uit onderzoek dat melkveehouders de kreupelheidsproblematiek op hun bedrijf nog te vaak onderschatten. Zo schatten ze het aantal kreupele koeien 2.5 tot 4 keer lager in dan…

Lees Meer Lees Meer

Studienamiddag

Studienamiddag

Jongveeopfok = investeren in de toekomst! Studienamiddag op Hooibeekhoeve –  dinsdag 22 oktober 2019 Kalveren zijn de toekomst op het melkveebedrijf! De start van gezonde koeien met goede productieresultaten en langere levensduur wordt reeds gegeven in het vroege leven van het kalf. Een groep die dus de aandacht verdient en gelukkig ook meer en meer krijgt in de praktijk!  Op deze studienamiddag belichten we een aantal aspecten van het jongveemanagement op een interactieve manier. Programma 13.00 u: Ontvangst met koffie…

Lees Meer Lees Meer

Uitnodiging workshop “Robotsoftware”

Uitnodiging workshop “Robotsoftware”

Overweegt u om in de toekomst te gaan melken met een robot? Of heeft u al een automatisch melksysteem maar moet u opnieuw investeren? Sta er dan bij stil dat elk merk van melkrobot ook zijn eigen softwaresysteem heeft. Voor u een melkrobot aankoopt is het dus een goed idee om u niet alleen goed te informeren over de robot maar ook over de bijhorende software. U zal er immers dagelijks mee moeten werken. Het kennisplatform Koesensor organiseert daarom een workshop…

Lees Meer Lees Meer

Vlaamse melkveehouders brengen een bezoek aan hun Duitse collega’s

Vlaamse melkveehouders brengen een bezoek aan hun Duitse collega’s

Op 11 en 12 juni kwamen meer dan 20 melkveehouders uit 6 verschillende landen samen in Brake (Noord-Duitsland), een regio die bekend staat om z’n enorme oppervlakte grasland. De studiereis vond plaats in het kader van het Europese NEFERTITI-netwerk dat landbouwers wil ondersteunen in het uitwisselen van kennis, ervaring en inspiratie tussen nabije en verre collega’s. De jaarlijkse uitwisseling werd ditmaal georganiseerd door Grünlandzentrum, een Duits advies- en onderzoekscentrum rond graslandbeheer. Er stonden 2 bijzonder uitéénlopende bedrijfsbezoeken op de agenda….

Lees Meer Lees Meer

Opvolging van koeien tijdens de transitieperiode van start gegaan op ILVO

Opvolging van koeien tijdens de transitieperiode van start gegaan op ILVO

De periode van 60 tot 90 dagen voor kalven, de transitieperiode, is de meest cruciale periode in de productiecyclus van hoog productief melkvee. Problemen tijdens de transitieperiode hebben negatieve effecten op de productie, de gezondheid en het welzijn van de dieren. Toch zijn niet alle koeien even ‘vatbaar’ voor deze transitieproblemen. Het zou dus heel waardevol zijn om dieren met een verhoogd risico op transitieproblemen te kunnen identificeren, monitoren en bijsturen. Binnen het Veerkrachtproject zullen daarom tools gecreëerd worden om…

Lees Meer Lees Meer

Communicatie en innovatie centraal op Veetournee 2019

Communicatie en innovatie centraal op Veetournee 2019

Op 25 juni (Melle) en 4 juli (Geel) werd de tweede editie van de Veetournee georganiseerd door het Departement Landbouw en Visserij. In de voormiddag werden 2 plenaire sessies gegeven. Als eerste kwam Lieven Hérie van Field Communications aan het woord over positief communiceren over het houden van dieren. Vervolgens was het de beurt aan Marleen Mertens van het Departement Landbouw en Visserij. Zij stelde de VLIF-innovatiesteun en de operationele groepen voor.   Positief communiceren over het houden van dieren…

Lees Meer Lees Meer

Koesensor organiseert workshops robotsoftware in november 2019

Koesensor organiseert workshops robotsoftware in november 2019

Overweegt u om in de toekomst te gaan melken met een robot? Of heeft u al een automatisch melksysteem maar moet u opnieuw investeren? Sta er dan even bij stil dat elk merk van melkrobot ook zijn eigen softwaresysteem heeft. Er zijn gelijkenissen in die softwaresystemen maar zeker ook verschillen. Voor u een melkrobot aankoopt is het dus een goed idee om u niet alleen goed te informeren over de robot zelf, maar ook over de bijhorende software. Met die…

Lees Meer Lees Meer

Hoe herken je dieren met hittestress en welke maatregelen kan je als melkveehouder nemen?

Hoe herken je dieren met hittestress en welke maatregelen kan je als melkveehouder nemen?

Wat is hittestress? Hittestress ontstaat wanneer koeien hun lichaamswarmte onvoldoende kwijt geraken aan de omgeving waardoor hun lichaamstemperatuur stijgt. Tijdens ‘normale’ omstandigheden houden koeien hun lichaamstemperatuur op peil door te zweten en te hijgen. Waar komt die warmte vandaan? Directe straling van de zon Metabole warmte door de vertering van ruwvoer Conductie: komt vooral voor als veel dieren op een kleine oppervlakte staan bv in de wachtruimte De mate waarin een koe haar warmte kwijtraakt aan de omgeving is niet…

Lees Meer Lees Meer