Archief van
Auteur: admin

Gedetailleerde opvolging van het herstel tijdens klinische mastitis van start gegaan op 3 praktijkbedrijven

Gedetailleerde opvolging van het herstel tijdens klinische mastitis van start gegaan op 3 praktijkbedrijven

Het huidige mastitismanagement in Vlaanderen is gebaseerd op preventie, een goede detectie en de opstart van een behandeling. Na deze opstart wordt het herstel niet of nauwelijks objectief opgevolgd waardoor het voor een melkveehouder niet zo voor de hand liggend is om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen of de behandeling bij te sturen. Met als resultaat een overmatig gebruik van antibiotica bij een te lange behandeling of een onvolledig herstel bij een te korte behandeling. Binnen het MastiManproject…

Lees Meer Lees Meer

Praktische tips om de transitieperiode te monitoren

Praktische tips om de transitieperiode te monitoren

Ilse Louwagie (Inagro), Els Stevens (Hooibeekhoeve), Leen Vandaele (ILVO) Als melkveehouder heb je handvaten aanwezig op je melkveebedrijf die de transitieperiode in beeld brengen. Denk hierbij aan MPR melkcontrole, MCC, voersignalen die uw koeien geven, lijstjes die je bijhoudt met gegevens,… Deze handvaten gebruik je om acties te ondernemen die de koe beter door deze transitie leiden. Binnen het project “Doelgericht verlengen levensduur melkvee: goed voor boer en klimaat” onderzoeken Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve hoe we deze info nog beter…

Lees Meer Lees Meer

Wat zijn zwerfstromen en waarom moet je ze vermijden?

Wat zijn zwerfstromen en waarom moet je ze vermijden?

ILVO, Fedagrim en Prevent Agri maakten een brochure en filmpje met meer info over zwerfstromen.Omdat deze onrechtstreeks ook een invloed kunnen hebben op de uiergezondheid en productie van de dieren geven we je het hier mee. Door kleine lekstromen kunnen geleidende onderdelen in de stal zoals hekwerk, drinkbakken, melkstal… onder spanning komen te staan. Van zodra de stroom op een metalen onderdeel groot genoeg wordt dat deze door het dier naar de grond of een ander metalen onderdeel vloeit spreekt…

Lees Meer Lees Meer

Studiedag ‘Haal meerwaarde uit melk’ een succes

Studiedag ‘Haal meerwaarde uit melk’ een succes

Melkopbrengsten zijn voor melkveehouders de belangrijkste inkomstenpost. Een goede uiergezondheid is essentieel voor het behalen van optimale producties en een uitstekende melkkwaliteit. Maar wat levert een uitstekende uiergezondheid nu precies op?  Melk brengt niet alleen geld op, je kan er als melkveehouder ook heel wat informatie uithalen voor het bijsturen van je management en het opvolgen van de prestaties en gezondheid van je veestapel. Hoog tijd dus om rond dit actuele thema een studiedag te organiseren. Om zoveel mogelijk mensen…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw project brengt de veerkracht van transitiekoeien in beeld

Nieuw project brengt de veerkracht van transitiekoeien in beeld

Dat er in de Vlaamse melkveehouderij de laatste jaren heel wat veranderd is, staat vast. Niet alleen is het aantal bedrijven afgenomen en het aantal koeien per bedrijf sterk gestegen, maar ook de producties per dier zijn aanzienlijk toegenomen. Die hoge productiviteit brengt heel wat uitdagingen met zich mee, die zich vooral uiten rondom het kalven. Deze kritische periode van 60 tot 90 dagen wordt de transitieperiode genoemd. Door het multifactoriële karakter van de transitieproblemen heeft deze periode economisch gezien…

Lees Meer Lees Meer

GEZOCHT: mensen met animo voor innovatie en digitalisering in de melkveehouderij! 

GEZOCHT: mensen met animo voor innovatie en digitalisering in de melkveehouderij! 

“Werkgroep Smart Dairy Farming” Waarom? Technologie staat niet stil, ook niet in de melkveehouderij. Melkrobots, automatische tochtdetectie, herkauwsensoren, datahubs, managementsoftware, apps, … Dit zijn maar enkele voorbeelden van de toepassingsmogelijkheden van “smart farming”. Dit jaar werd het Europese project “Nefertiti” opgestart. Het doel van dit project is het opzetten van een Europees netwerk dat kennisuitwisseling & innovatie in de landbouw stimuleert door het opzetten van demo-activiteiten op landbouwbedrijven. ILVO is één van de Vlaamse partners binnen het project die, samen…

Lees Meer Lees Meer

MastiMan zoekt robotbedrijven die hun uiergezondheidsmanagement onder de loep willen nemen!

MastiMan zoekt robotbedrijven die hun uiergezondheidsmanagement onder de loep willen nemen!

In oktober 2017 ging het 4-jarig onderzoeksproject “MastiMan: Een betere uiergezondheid door monitoren van het herstel na mastitis” van start. MastiMan is een samenwerking tussen KU Leuven, Hooibeekhoeve en M-teamUGent en heeft als doel de melkverliezen ten gevolge van mastitis en het gebruik van antibiotica op melkveebedrijven verder te beperken door een beter (uiergezondheids)management enerzijds en een meer objectieve opvolging van het herstel van klinische uierontstekingen anderzijds. Het zal dit doen door het demonstreren van de werkelijke productieverliezen ten gevolge van…

Lees Meer Lees Meer

Veel aandacht voor precisieveeteelt op internationaal congres over landbouwhuisdieren 

Veel aandacht voor precisieveeteelt op internationaal congres over landbouwhuisdieren 

De laatste week van augustus ging in Dubrovnik, Kroatië het 69ste EAAP-congres door. Op dit congres komen wetenschappers van over de hele wereld samen om te discussiëren over onderzoek, nieuwe ontwikkelingen en internationale samenwerkingen in de veehouderijsector. Ook KU Leuven, partner van het MastiMan-project, was hier van de partij en kon op deze manier  kennis opdoen over de nieuwste ontwikkelingen in het veeteeltonderzoek. Wat opviel tijdens deze editie van het congres was de sterke nadruk op enerzijds nieuwe genetische ontwikkelingen,…

Lees Meer Lees Meer