Archief van
Categorie: Bericht

Nieuw project brengt de veerkracht van transitiekoeien in beeld

Nieuw project brengt de veerkracht van transitiekoeien in beeld

Dat er in de Vlaamse melkveehouderij de laatste jaren heel wat veranderd is, staat vast. Niet alleen is het aantal bedrijven afgenomen en het aantal koeien per bedrijf sterk gestegen, maar ook de producties per dier zijn aanzienlijk toegenomen. Die hoge productiviteit brengt heel wat uitdagingen met zich mee, die zich vooral uiten rondom het kalven. Deze kritische periode van 60 tot 90 dagen wordt de transitieperiode genoemd. Door het multifactoriële karakter van de transitieproblemen heeft deze periode economisch gezien…

Lees Meer Lees Meer

GEZOCHT: mensen met animo voor innovatie en digitalisering in de melkveehouderij! 

GEZOCHT: mensen met animo voor innovatie en digitalisering in de melkveehouderij! 

“Werkgroep Smart Dairy Farming” Waarom? Technologie staat niet stil, ook niet in de melkveehouderij. Melkrobots, automatische tochtdetectie, herkauwsensoren, datahubs, managementsoftware, apps, … Dit zijn maar enkele voorbeelden van de toepassingsmogelijkheden van “smart farming”. Dit jaar werd het Europese project “Nefertiti” opgestart. Het doel van dit project is het opzetten van een Europees netwerk dat kennisuitwisseling & innovatie in de landbouw stimuleert door het opzetten van demo-activiteiten op landbouwbedrijven. ILVO is één van de Vlaamse partners binnen het project die, samen…

Lees Meer Lees Meer

MastiMan zoekt robotbedrijven die hun uiergezondheidsmanagement onder de loep willen nemen!

MastiMan zoekt robotbedrijven die hun uiergezondheidsmanagement onder de loep willen nemen!

In oktober 2017 ging het 4-jarig onderzoeksproject “MastiMan: Een betere uiergezondheid door monitoren van het herstel na mastitis” van start. MastiMan is een samenwerking tussen KU Leuven, Hooibeekhoeve en M-teamUGent en heeft als doel de melkverliezen ten gevolge van mastitis en het gebruik van antibiotica op melkveebedrijven verder te beperken door een beter (uiergezondheids)management enerzijds en een meer objectieve opvolging van het herstel van klinische uierontstekingen anderzijds. Het zal dit doen door het demonstreren van de werkelijke productieverliezen ten gevolge van…

Lees Meer Lees Meer

Veel aandacht voor precisieveeteelt op internationaal congres over landbouwhuisdieren 

Veel aandacht voor precisieveeteelt op internationaal congres over landbouwhuisdieren 

De laatste week van augustus ging in Dubrovnik, Kroatië het 69ste EAAP-congres door. Op dit congres komen wetenschappers van over de hele wereld samen om te discussiëren over onderzoek, nieuwe ontwikkelingen en internationale samenwerkingen in de veehouderijsector. Ook KU Leuven, partner van het MastiMan-project, was hier van de partij en kon op deze manier  kennis opdoen over de nieuwste ontwikkelingen in het veeteeltonderzoek. Wat opviel tijdens deze editie van het congres was de sterke nadruk op enerzijds nieuwe genetische ontwikkelingen,…

Lees Meer Lees Meer

De 9 verschillen tussen robotmelken en conventioneel melken

De 9 verschillen tussen robotmelken en conventioneel melken

… en de potentiële impact op de uiergezondheid op een melkveebedrijf De melkrobot is al geruime tijd een vaste waarde onder de melksystemen. Het tankmelkcelgetal op robotmelkveebedrijven ligt echter vaak wat hoger dan dat op bedrijven met een conventioneel melksysteem. Op sommige robotbedrijven komt ook beduidend meer klinische mastitis voor, op andere zijn er dan net weer opvallend weinig klinische uierontstekingen. In dit artikel wordt ingegaan op de factoren die deze verschillen kunnen verklaren en hoe je klinische mastitis kan…

Lees Meer Lees Meer

Studiedag “Haal meerwaarde uit melk” op 27 en 29 november 2018

Studiedag “Haal meerwaarde uit melk” op 27 en 29 november 2018

Dinsdag 27 november 2018, Bedrijvencentrum de Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge Donderdag 29 november 2018, De Hoeve, Cauwenberglei 80, 2243 Pulle  Melkopbrengsten zijn voor melkveehouders de belangrijkste inkomstenpost. Een goede uiergezondheid is essentieel voor het behalen van optimale producties en een uitstekende melkkwaliteit. Maar wat levert een uitstekende uiergezondheid nu precies op? Maar melk brengt niet alleen geld op, je kan er als melkveehouder ook heel wat informatie uithalen voor het bijsturen van je management en het opvolgen van de…

Lees Meer Lees Meer

Melkgeit als model voor de melkkoe

Melkgeit als model voor de melkkoe

Het onderhouden van dieren voor onderzoek, bijvoorbeeld naar de methaan-uitstoot of het in kaart brengen van verschillende gedragingen, kost vaak handenvol geld. Daarom is het vaak interessant om eerste inzichten te verkrijgen door het gebruik van een diersoort die makkelijk te houden is, en toch representatief voor een grotere groep. In het geval van melkkoeien kunnen hiertoe melkgeiten gebruikt worden. Melkgeiten zijn net zoals koeien herkauwers, maar ze hebben het voordeel makkelijk hanteerbaar te zijn dan koeien. Bovendien kost het…

Lees Meer Lees Meer

Proefstal in Frankrijk combineert praktijkonderzoek met voorlichting en thuisverkoop

Proefstal in Frankrijk combineert praktijkonderzoek met voorlichting en thuisverkoop

Eind juni bezocht Ines Adriaens, onderzoekster binnen het MastiMan-project, de proefhoeve van het INRA, een instituut vergelijkbaar met het ILVO in België in Grignon, Frankrijk. Deze hoeve enkele kilometers onder Parijs bestaat uit verschillende ‘ateliers’ en de visie van deze hoeve is om een competitief bedrijf te zijn, waarbij naast productie ook onderwijs en sensibilisering centraal staat. Een 25-tal werknemers met uiteenlopende functies houden het bedrijf draaiend. Het melkvee gedeelte omvat 200 dieren, waarvan een deel conventioneel en een deel…

Lees Meer Lees Meer

Onderzoek naar precisieveeteelt in opmars

Onderzoek naar precisieveeteelt in opmars

Begin mei vond de eerste precisieveeteelt workshop plaats in Wageningen. Deze workshop had als doel om actief te discussiëren over lopende projecten rond dataverwerking en sensortechnologie in de veehouderij. De verschillende achtergronden van de deelnemers, onder wie ingenieurs, veeartsen en professoren  afkomstig uit verschillende landen zorgden voor een boeiende discussie. Uit de verschillende onderwerpen bleken voornamelijk ‘uiergezondheid’, ‘transitiemanagement’ en ‘(economische) duurzaamheid’ hot-topics. Hier kan namelijk technologie een grote meerwaarde betekenen voor de veehouder. Belangrijke aandachtspunten die steeds terugkwamen waren het…

Lees Meer Lees Meer

MastiManproject nu echt van start!

MastiManproject nu echt van start!

Sinds oktober is het MastiMan project “Een betere uiergezondheid door monitoren van het herstel van mastitis” van start gegaan. Het project is een samenwerking tussen KULeuven, de Hooibeekhoeve en M-team UGent. MastiMan heeft als doel om de melkverliezen ten gevolge van mastitis en het gebruik van antibiotica op melkrobotbedrijven verder te beperken. Om dit te realiseren worden er in een eerste fase van het project 50 bedrijfsbezoeken uitgevoerd op robotbedrijven in Vlaanderen en Nederland. In de afgelopen maanden zijn we…

Lees Meer Lees Meer