Archief van
Categorie: Bericht

WeideWijs brengt beweiding in Vlaanderen in beeld

WeideWijs brengt beweiding in Vlaanderen in beeld

Een jaar geleden startte het project “WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen”, een samenwerking tussen Hooibeekhoeve, Cow Coach, Obs’Herbe, ILVO en enkele melkveehouders, met als doel het draagvlak voor beweiding in Vlaanderen te vergroten. Mede door de opkomst van melkrobots, veranderende klimaatomstandigheden en het gebrek aan financiële stimulansen, is succesvol beweiden een grote uitdaging geworden voor vele Vlaamse melkveehouders. Nochtans biedt beweiding tal van voordelen: zo overtreft de voederwaarde van vers gras die van ingekuild gras en liggen de voerkosten bij…

Lees Meer Lees Meer

Milde en matige klinische mastitis selectief behandelen heeft geen negatief effect op uiergezondheid of afvoer

Milde en matige klinische mastitis selectief behandelen heeft geen negatief effect op uiergezondheid of afvoer

Op een melkveebedrijf wordt bij het behandelen van klinische mastitis heel wat antibiotica gebruikt. Selectief behandelen van milde en matige klinische mastitis, na diagnose van de ziekteverwekker, kan dit gebruik echter gevoelig verminderen. Om de effecten van selectief behandelen te detecteren legde een team van internationale onderzoekers 13 wetenschappelijke publicaties naast elkaar. Uiteindelijk konden ze geen nadelige effecten vaststellen. Voordelen selectief behandelen Bij milde en matige uierinfecties met Gram-negatieve bacteriën, gisten, schimmels en Mycoplasma  heeft behandeling met antibiotica weinig zin….

Lees Meer Lees Meer

Hemelwater opwaarderen tot drinkwater voor je vee? Studienamiddag dinsdag 4 oktober 2022

Hemelwater opwaarderen tot drinkwater voor je vee? Studienamiddag dinsdag 4 oktober 2022

Kan je regenwater gebruiken als drinkwater voor je vee (melk- en pluimvee)? Aan welke waterkwaliteit moet het dan voldoen? Wat zijn de risico’s? Welke behandelingstechnieken zijn er? Hoe verloopt het in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden op jouw bedrijf? Een antwoord op dit alles krijg je tijdens deze studienamiddag of tweede water bubble georganiseerd vanuit het LIFE ACLIMA-project. Binnen dit project werken we aan een betere waterbeschikbaarheid voor onze land- en tuinbouwbedrijven. Deze water bubble is de eerste specifiek…

Lees Meer Lees Meer

De FarmDemo Trainingskit voor de organisatie van demonstratieactiviteiten op landbouwbedrijven is online beschikbaar in alle Europese talen

De FarmDemo Trainingskit voor de organisatie van demonstratieactiviteiten op landbouwbedrijven is online beschikbaar in alle Europese talen

De FarmDemo Training Kit is een leidraad voor het organiseren van demonstraties op landbouwbedrijven en is hier beschikbaar in alle Europese talen. De trainingskit is het resultaat van een unieke samenwerking tussen drie Europese H2020 projecten, AgriDemo-F2F, PLAID en NEFERTITI. De trainingskit bevat interessante tools, richtlijnen en video’s die landbouwers en andere organisatoren kunnen helpen bij het organiseren van succesvolle demonstraties op landbouwbedrijven. De trainingskit zal organisatoren van demo-activiteiten ook inspireren om hun toekomstige evenementen, zowel op locatie als online,…

Lees Meer Lees Meer

Project ‘Loslopend vee’ maakt kennisclips over virtuele afrastering

Project ‘Loslopend vee’ maakt kennisclips over virtuele afrastering

Op dit moment kan je in de Kempen, meer bepaald in Mol, Balen en Oud-Turnhout loslopend vee tegenkomen. Hoezo, loslopend? Met schapen, geiten, runderen en paarden wordt het concept van ‘virtual fencing’ of ‘virtuele afrastering’ uitgetest. De grazers krijgen een collar rond hun nek waarmee ze zelf ondervinden tot waar ze mogen grazen zonder dat er afrastering geplaatst moet worden. Binnen het LEADER-project ‘Loslopend vee‘ onderzoeken Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en KU Leuven de mogelijkheden en effecten op…

Lees Meer Lees Meer

De mobiliteit van uw koeien scoren bespaart geld

De mobiliteit van uw koeien scoren bespaart geld

Een goede klauwgezondheid is een vereiste voor het goed functioneren van melkkoeien. Kreupele dieren zijn minder mobiel en gaan minder naar het voerhek en minder vlot naar de melkinstallatie of melkrobot. Dit resulteert in een daling van de melkproductie, de vruchtbaarheid, het dierenwelzijn en uiteindelijk de levensduur van het dier. Een verminderde klauwgezondheid brengt daardoor hoge rechtstreekse en onrechtstreekse kosten met zich mee. De klauwgezondheid goed opvolgen en verbeteren waar nodig, levert zowel financieel als op vlak van dierenwelzijn zijn…

Lees Meer Lees Meer

Goed drinkwater en gezonde opfok:
drinkwaterkwaliteit en kalvermanagement onder de loep

Goed drinkwater en gezonde opfok:
drinkwaterkwaliteit en kalvermanagement onder de loep

In het kader van de operationele groep Healthy Water for Happy Cows en het demonstratieproject KalFit organiseren Hooibeekhoeve en Inagro in samenwerking met DGZ en ILVO op 5 en 19 mei een workshop voor dierenartsen en adviseurs. Tijdens deze workshop komen op een interactieve manier de thema’s drinkwater kwaliteit, drinkwateropname en kalveropfok aanbod. 5 mei 2022                                                                    19 mei 2022 Locatie: Hooibeekhoeve                                           Locatie: De Grote LindeHooibeeksedijk 1, Geel                                              Beernemsestraat 27, Oostkamp Tijdens deze workshop gaan we in kleine groepjes dieper…

Lees Meer Lees Meer

Een goede uiergezondheid met minder antibiotica – nieuw project onderzoekt selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis en betere preventie op basis van sneltesten.

Een goede uiergezondheid met minder antibiotica – nieuw project onderzoekt selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis en betere preventie op basis van sneltesten.

Mastitis is en blijft ook vandaag nog een groot probleem op de Vlaamse melkveebedrijven. Niet alleen wat betreft het welzijn van de koeien en het welzijn van  de Vlaamse melkveehouder (denk aan alle stress en het extra werk) is dat problematisch, ook zaken zoals voedselverspilling, antibioticumgebruik en de economische kost  mogen niet worden vergeten. Het is bekend dat 26% van de Vlaamse melkkoeien elk jaar minstens 1 maal klinische mastitis doormaakt (Verbeke et al., 2014). Klinische mastitis gaat gepaard met…

Lees Meer Lees Meer