Melkveehouder in Vlaanderen? M-team UGent heeft uw hulp nodig!

Melkveehouder in Vlaanderen? M-team UGent heeft uw hulp nodig!

M-team UGent zoekt Vlaamse melkveehouders voor twee nieuwe projecten. Bent u melkveehouder in Vlaanderen en wil u uw steentje bijdragen aan relevant onderzoek over uiergezondheid? Lees dan zeker verder.

  1. Onderzoek naar de distributie van non-aureus stafylokokken in tankmelk
  2. Onderzoek naar selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis

1. Onderzoek naar de distributie van non-aureus stafylokokken in tankmelk

Non-aureusstafylokokken (NAS) zijn een heterogene groep bacteriën die niet alleen veelvuldig worden aangetroffen in melkstalen van koeien maar ook overvloedig aanwezig zijn op de speentoppen en in de omgeving van de dieren.

Om mastitisverwekkers te identificeren, is bacteriologisch onderzoek (BO) van melkstalen de gouden standaard. Toch wordt BO nog steeds (te) weinig uitgevoerd. Bijgevolg is het stellen van een diagnose op bedrijfsniveau vaak moeilijk en wordt een mastitisprobleem vaak niet opgelost. Het gebruik van
tankmelkstalen kan mogelijks een oplossing bieden omdat deze courant beschikbaar zijn en ze onderdeel zijn van wereldwijde (gereguleerde) melkkwaliteitsscreeningsprogramma’s.

Wij willen in een nieuw onderzoeksproject nagaan of de distributie van NAS in de tankmelk inzichten kan geven in het diergezondheidsmanagement op melkveebedrijven. Mogelijks kan op basis van de resultaten het management verfijnd worden bijvoorbeeld als onderdeel van de verplichte screeningprogramma’s – zoals IKM controles – voor melkkwaliteit.

In eerste instantie willen we graag een oproep doen aan melkveebedrijven met een verhoogd tankmelkcelgetal (>200.000 cellen/ml tijdens de laatste 6 maanden) en een gemiddelde grootte van ongeveer 60 lacterende koeien om deel te nemen aan een eerste deel van onze veldstudie. We willen
met uw toestemming mengmelkstalen (1 staal van de 4 uierkwartieren per koe) nemen van alle lacterende koeien en een beperkt aantal tankmelkstalen. We bezorgen de resultaten van het bacteriologisch onderzoek dat uitgevoerd wordt op deze stalen (met een focus op NAS) aan uw bedrijfsdierenarts en uzelf.

Indien je als melkveehouder interesse hebt, stuur dan een kort bericht naar dierenarts Helena Reydams (Helena.Reydams@UGent.be) die dit onderzoek uitvoert. Zij zal dan bekijken of en hoe je kan bijdragen. In een latere fase zullen wij een nieuwe oproep lanceren voor het vervolgonderzoek.

2. Onderzoek naar selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis

Bij het schrijven van een nieuw project samen met DGZ, ILVO en de Hooibeekhoeve willen wij graag een adviesraad van melkveehouders samenstellen die ons tijdens het uitvoeren van het project, als het goedgekeurd wordt, willen bijstaan met raad en daad. Het project wil nagaan of een innovatief behandelconcept, namelijk selectief behandelen van niet-ernstige mastitis, ook bij ons een succes kan worden. Daarvoor willen we samen met rundveedierenartsen melkstalen onderzoeken met de hulp van sneltesten zodat melkveehouders op korte tijd kunnen beslissen om de niet-ernstige gevallen van klinische mastitis (d.w.z. dat de koe niet algemeen ziek is) wel of niet met antibiotica te behandelen.
Deze benadering helpt om rationeler met antibiotica om te gaan zonder verlies aan efficiëntie.

Het project wil daarnaast op basis van de uitslagen van het bacteriologisch onderzoek inzetten op preventie van mastitisproblemen wat zal leiden tot verbetering van de rentabiliteit op de melkveebedrijven.

Indien je als melkveehouder interesse hebt om als lid van de adviesraad van dit toekomstige project te fungeren, stuur dan een kort bericht naar Prof. dr. Sarne De Vliegher (Sarne.Devliegher@UGent.be) die dit onderzoek coördineert. Hij zal dan bekijken of en hoe je kan bijdragen.