Nieuws en media

Op weg naar een efficiëntere klauwverzorging op melkveebedrijven via het project ‘Clawcare’

Op weg naar een efficiëntere klauwverzorging op melkveebedrijven via het project ‘Clawcare’

Klauwproblemen leiden tot kreupelheid, naast mastitis en vruchtbaarheidsproblemen, één van de belangrijkste gezondheidsaandoeningen bij melkvee. Kreupelheid heeft zware economische gevolgen en een negatieve impact op het welzijn van de koe. Een goede preventiestrategie vormt de basis. Binnen het CLAWCARE-project willen de projectpartners UGent, ILVO, Inagro, HOGENT en Hooibeekhoeve nog een stap verder gaan. Belangrijkste doel van het project is om na te gaan of de huidige manier van klauwverzorging nog steeds doeltreffend is voor onze moderne, hoogproductieve koeien. Tevens zal…

Lees Meer Lees Meer

Hoe bruikbaar vinden melkveehouders gezondheidsattenties gegenereerd door activiteitsmeters?

Hoe bruikbaar vinden melkveehouders gezondheidsattenties gegenereerd door activiteitsmeters?

Dat is de vraag die E.A. Eckelkamp en J.M. Bewley[i] (2020) zich stelden bij aanvang van een één jaar durende studie uitgevoerd in Kentucky tussen oktober 2015 en oktober 2016. Sensoren zijn extra ogen en oren in de melkveestal die real-time individuele dieren of de kudde monitoren en het mogelijk maken om het management bij te sturen op basis van objectieve meetresultaten. Sensoren verzamelen data die omgezet dienen te worden naar concrete attenties en informatie voor de melkveehouder. De implementatie…

Lees Meer Lees Meer

Activiteitsmeters voor tochtdetectie: een economische evaluatie

Activiteitsmeters voor tochtdetectie: een economische evaluatie

Is het economisch verantwoord om te investeren in tochtdetectiesystemen? Die vraag heeft menig melkveehouder en ook onderzoeker zich al gesteld. Een goede tochtdetectie is een essentieel onderdeel voor het behalen van goede vruchtbaarheidsresultaten en bijgevolg voor het economisch succes van melkveebedrijven. De tochtdetectiegraad bij visuele detectie is vaak beperkt omwille van kortere tochten en het minder duidelijk laten zien van tochtigheidssignalen bij hoogproductief melkvee. Daar komt bij dat koeien vaker ’s avonds en ’s nachts tochtsignalen vertonen en dat de…

Lees Meer Lees Meer

Drink – en liggedrag mogelijk gelinkt aan de gevoeligheid voor subacute pensverzuring

Drink – en liggedrag mogelijk gelinkt aan de gevoeligheid voor subacute pensverzuring

Dat gegevens in verband met voederopname en herkauwactiviteit belangrijk zijn in het verklaren van pH-verschillen in de pens en dus ook bij het opsporen van subacute pensverzuring (SARA) bleek al uit eerder onderzoek. Sensoren die deze parameters gedetailleerd opvolgen, kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen  in het opvolgen van de pensgezondheid van hoogproductief melkvee. Ook het melkvetzurenprofiel bevat potentieel heel wat informatie over de (pens)gezondheid van melkvee. En onderzoek uitgevoerd aan het Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van…

Lees Meer Lees Meer

To robot or not to robot?

To robot or not to robot?

Robotmelken in Vlaanderen Arbeidsbesparing, fysieke belasting en flexibiliteit zijn voor de meeste melkveehouders de doorslaggevende redenen om te kiezen voor automatisch melken. Daarnaast worden ook productiestijging en extra data voor een aangepast management als voordelen genoemd. Maar kunnen melkrobots de beloofde voordelen ook waarmaken? En hoe zit het met de rendabiliteit? Zo’n 25 jaar na de introductie van de eerste melkrobot in België, maakt ongeveer 10 % van alle Belgische melkveebedrijven gebruik van automatische melksystemen. In de provincie Antwerpen melkt…

Lees Meer Lees Meer

DeLaval, Lely en Fullwood Packo stelden hun robotsoftware voor tijdens Koesensorworkshop

DeLaval, Lely en Fullwood Packo stelden hun robotsoftware voor tijdens Koesensorworkshop

Het kennisplatform Koesensor organiseerde in november 2019 op 3 verschillende locaties in Vlaanderen een workshop “Robotsoftware” gericht op melkveehouders die overwegen om over te schakelen van conventioneel melken naar robotmelken of die opnieuw investeren in een automatisch melksysteem. Elk merk van melkrobot heeft immers zijn eigen softwaresysteem waar je als melkveehouder dagelijks mee zal moeten werken. Bij de aankoop van een automatisch melksysteem is het dus een goed idee om je niet alleen goed te informeren over de robot maar…

Lees Meer Lees Meer

Melkvetzuren bevatten informatie over de gezondheid van melkvee

Melkvetzuren bevatten informatie over de gezondheid van melkvee

Het Veerkracht-project voluit “De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee” heeft als doel tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces. Door het ontwikkelen van een transitie-index zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om als melkveehouder dieren die moeilijkheden hebben tijdens de transitie te identificeren. Maar probleemkoeien detecteren is niet voldoende. Het komt er op aan deze koeien ook te kunnen monitoren en bijsturen en daarvoor zal binnen…

Lees Meer Lees Meer

Voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit

Voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit

Van 26 tot 30 augustus 2019 vond in Gent de 70ste EAAP-meeting plaats. Het centrale thema “Veehouderij voor een gezonde wereld” zette onderwerpen als hulpbronnenefficiëntie, dierenwelzijn, diversificatie, agro-ecologie, klimaatverandering en productkwaliteit centraal. Tijdens het congres werden maar liefst 73 wetenschappelijke sessies georganiseerd. Heel wat interessante onderzoeken kwamen aan bod. Wij pikken er alvast één uit.   Het onderzoek met als titel “Het voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit” wordt uitgevoerd door A. Mensching en zijn…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw project wil aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven actualiseren en verbeteren

Nieuw project wil aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven actualiseren en verbeteren

Kreupelheid is naast mastitis en een verminderde vruchtbaarheid, één van de belangrijkste gezondheidsaandoeningen bij melkvee omwille van de zware economische gevolgen en de negatieve impact op het welzijn van de koe. Klauwletsels kosten de melkveehouder jaarlijks zo’n €53 tot €200 per koe, rekening houdend met productieverliezen, daling in vruchtbaarheid, behandelkosten, etc. Toch blijkt uit onderzoek dat melkveehouders de kreupelheidsproblematiek op hun bedrijf nog te vaak onderschatten. Zo schatten ze het aantal kreupele koeien 2.5 tot 4 keer lager in dan…

Lees Meer Lees Meer

Studienamiddag

Studienamiddag

Jongveeopfok = investeren in de toekomst! Studienamiddag op Hooibeekhoeve –  dinsdag 22 oktober 2019 Kalveren zijn de toekomst op het melkveebedrijf! De start van gezonde koeien met goede productieresultaten en langere levensduur wordt reeds gegeven in het vroege leven van het kalf. Een groep die dus de aandacht verdient en gelukkig ook meer en meer krijgt in de praktijk!  Op deze studienamiddag belichten we een aantal aspecten van het jongveemanagement op een interactieve manier. Programma 13.00 u: Ontvangst met koffie…

Lees Meer Lees Meer