Nieuws en media

Loslopende koeien, geiten en schapen in Mol en Balen dankzij virtuele afrastering

Loslopende koeien, geiten en schapen in Mol en Balen dankzij virtuele afrastering

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en KU Leuven testen momenteel voor het eerst in België (meer bepaald in Balen en Mol) de innoverende technologie van ‘virtuele afrastering’. Geiten, schapen en runderen, die worden ingezet voor natuurbegrazing, krijgen een zogenaamde ‘collar’ aan waardoor ze zelf ondervinden tot waar ze mogen grazen. Het project kreeg de passende titel ‘Loslopend Vee’ en krijgt ondersteuning vanuit Leader in het kader van het Europese en Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma. De technologie van ‘virtual fencing’ of virtuele…

Lees Meer Lees Meer

Dynamiek tijdens perturbaties in de melkproductie geeft weer hoe melkkoe reageert op uitdagingen.

Dynamiek tijdens perturbaties in de melkproductie geeft weer hoe melkkoe reageert op uitdagingen.

Uit een onderzoek uitgevoerd door Adriaens et al (2020) blijkt dat de melkverliezen en de hersteldynamiek tijdens perturbaties in de lactatie van melkkoeien afhankelijk zijn van de pariteit en het lactatiestadium. De hersteldynamiek tijdens perturbaties in de lactatie geeft weer hoe een melkkoe reageert op uitdagingen en hoe vlot ze hiervan herstelt. Het karakteriseren van deze dynamiek in de melkproductie van een koe, maakt een betere monitoring en een preciezere fenotypering mogelijk. In dit onderzoek werd gekeken naar de duur…

Lees Meer Lees Meer

Webinarreeks hittestress bij melkvee

Webinarreeks hittestress bij melkvee

“Hittestress bij melkvee herkennen en voorkomen” In juli organiseerde het kennisplatform Koesensor samen met Zoetis een driedelige webinarreeks rond hittestress. Er werd een antwoord gegeven op volgende vragen: Hoe weet je wanneer je dieren hittestress ervaren? Kan je aan de hand van sensordata nagaan of de koeien last hebben van de warmte? Wat kan je als melkveehouder doen om hittestress te voorkomen en de gevolgen te beperken? Deze webinars werden opgenomen en kan u hieronder herbekijken. Webinar 1: “Hittestress: een…

Lees Meer Lees Meer

Melkvee Picknick 1.0

Melkvee Picknick 1.0

DIGITAAL EN ONLINE Praktijkgericht en online info-event voor melkveehouders10 – 17 & 24 september 2020 ILVO en Hooibeekhoeve slaan de handen in elkaar voor de organisatie van een online info-event voor melkveehouders. Geen klassieke studiedag deze keer, maar wel online video-workshops rond concrete thema’s uit de praktijk met digitale interactie. Volg vanop de eerste rij wat verschillende experten demonstreren en te vertellen hebben! 10 september – Info-event 1 Jongvee: Groei en Monitoring Biest: management voor kwaliteit 17 september – Info-event 2 Thermale camera…

Lees Meer Lees Meer

Veerkracht en levensduur van individuele koeien te voorspellen met sensordata?

Veerkracht en levensduur van individuele koeien te voorspellen met sensordata?

Data uit nieuwe technologieën en sensoren kan voor meer gebruikt worden dan enkel het opvolgen van de dieren. Om meer uit de investeringen in technologie te halen, gingen Europese onderzoekers binnen het H2020 GenTORE-project na of het mogelijk is om aan de hand van sensordata ook complexere eigenschappen zoals de langleefbaarheid, efficiëntie en de veerkracht van melkvee en vleesvee te voorspellen.  Binnen het project werd een tool ontwikkeld die op basis van bestaande data uit commercieel beschikbare technologieën de veerkracht…

Lees Meer Lees Meer

Op weg naar een efficiëntere klauwverzorging op melkveebedrijven via het project ‘Clawcare’

Op weg naar een efficiëntere klauwverzorging op melkveebedrijven via het project ‘Clawcare’

Klauwproblemen leiden tot kreupelheid, naast mastitis en vruchtbaarheidsproblemen, één van de belangrijkste gezondheidsaandoeningen bij melkvee. Kreupelheid heeft zware economische gevolgen en een negatieve impact op het welzijn van de koe. Een goede preventiestrategie vormt de basis. Binnen het CLAWCARE-project willen de projectpartners UGent, ILVO, Inagro, HOGENT en Hooibeekhoeve nog een stap verder gaan. Belangrijkste doel van het project is om na te gaan of de huidige manier van klauwverzorging nog steeds doeltreffend is voor onze moderne, hoogproductieve koeien. Tevens zal…

Lees Meer Lees Meer

Hoe bruikbaar vinden melkveehouders gezondheidsattenties gegenereerd door activiteitsmeters?

Hoe bruikbaar vinden melkveehouders gezondheidsattenties gegenereerd door activiteitsmeters?

Dat is de vraag die E.A. Eckelkamp en J.M. Bewley[i] (2020) zich stelden bij aanvang van een één jaar durende studie uitgevoerd in Kentucky tussen oktober 2015 en oktober 2016. Sensoren zijn extra ogen en oren in de melkveestal die real-time individuele dieren of de kudde monitoren en het mogelijk maken om het management bij te sturen op basis van objectieve meetresultaten. Sensoren verzamelen data die omgezet dienen te worden naar concrete attenties en informatie voor de melkveehouder. De implementatie…

Lees Meer Lees Meer

Activiteitsmeters voor tochtdetectie: een economische evaluatie

Activiteitsmeters voor tochtdetectie: een economische evaluatie

Is het economisch verantwoord om te investeren in tochtdetectiesystemen? Die vraag heeft menig melkveehouder en ook onderzoeker zich al gesteld. Een goede tochtdetectie is een essentieel onderdeel voor het behalen van goede vruchtbaarheidsresultaten en bijgevolg voor het economisch succes van melkveebedrijven. De tochtdetectiegraad bij visuele detectie is vaak beperkt omwille van kortere tochten en het minder duidelijk laten zien van tochtigheidssignalen bij hoogproductief melkvee. Daar komt bij dat koeien vaker ’s avonds en ’s nachts tochtsignalen vertonen en dat de…

Lees Meer Lees Meer

Drink – en liggedrag mogelijk gelinkt aan de gevoeligheid voor subacute pensverzuring

Drink – en liggedrag mogelijk gelinkt aan de gevoeligheid voor subacute pensverzuring

Dat gegevens in verband met voederopname en herkauwactiviteit belangrijk zijn in het verklaren van pH-verschillen in de pens en dus ook bij het opsporen van subacute pensverzuring (SARA) bleek al uit eerder onderzoek. Sensoren die deze parameters gedetailleerd opvolgen, kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen  in het opvolgen van de pensgezondheid van hoogproductief melkvee. Ook het melkvetzurenprofiel bevat potentieel heel wat informatie over de (pens)gezondheid van melkvee. En onderzoek uitgevoerd aan het Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van…

Lees Meer Lees Meer

To robot or not to robot?

To robot or not to robot?

Robotmelken in Vlaanderen Arbeidsbesparing, fysieke belasting en flexibiliteit zijn voor de meeste melkveehouders de doorslaggevende redenen om te kiezen voor automatisch melken. Daarnaast worden ook productiestijging en extra data voor een aangepast management als voordelen genoemd. Maar kunnen melkrobots de beloofde voordelen ook waarmaken? En hoe zit het met de rendabiliteit? Zo’n 25 jaar na de introductie van de eerste melkrobot in België, maakt ongeveer 10 % van alle Belgische melkveebedrijven gebruik van automatische melksystemen. In de provincie Antwerpen melkt…

Lees Meer Lees Meer