Nieuws en media

Melkgeit als model voor de melkkoe

Melkgeit als model voor de melkkoe

Het onderhouden van dieren voor onderzoek, bijvoorbeeld naar de methaan-uitstoot of het in kaart brengen van verschillende gedragingen, kost vaak handenvol geld. Daarom is het vaak interessant om eerste inzichten te verkrijgen door het gebruik van een diersoort die makkelijk te houden is, en toch representatief voor een grotere groep. In het geval van melkkoeien kunnen hiertoe melkgeiten gebruikt worden. Melkgeiten zijn net zoals koeien herkauwers, maar ze hebben het voordeel makkelijk hanteerbaar te zijn dan koeien. Bovendien kost het…

Lees Meer Lees Meer

Proefstal in Frankrijk combineert praktijkonderzoek met voorlichting en thuisverkoop

Proefstal in Frankrijk combineert praktijkonderzoek met voorlichting en thuisverkoop

Eind juni bezocht Ines Adriaens, onderzoekster binnen het MastiMan-project, de proefhoeve van het INRA, een instituut vergelijkbaar met het ILVO in België in Grignon, Frankrijk. Deze hoeve enkele kilometers onder Parijs bestaat uit verschillende ‘ateliers’ en de visie van deze hoeve is om een competitief bedrijf te zijn, waarbij naast productie ook onderwijs en sensibilisering centraal staat. Een 25-tal werknemers met uiteenlopende functies houden het bedrijf draaiend. Het melkvee gedeelte omvat 200 dieren, waarvan een deel conventioneel en een deel…

Lees Meer Lees Meer

Onderzoek naar precisieveeteelt in opmars

Onderzoek naar precisieveeteelt in opmars

Begin mei vond de eerste precisieveeteelt workshop plaats in Wageningen. Deze workshop had als doel om actief te discussiëren over lopende projecten rond dataverwerking en sensortechnologie in de veehouderij. De verschillende achtergronden van de deelnemers, onder wie ingenieurs, veeartsen en professoren  afkomstig uit verschillende landen zorgden voor een boeiende discussie. Uit de verschillende onderwerpen bleken voornamelijk ‘uiergezondheid’, ‘transitiemanagement’ en ‘(economische) duurzaamheid’ hot-topics. Hier kan namelijk technologie een grote meerwaarde betekenen voor de veehouder. Belangrijke aandachtspunten die steeds terugkwamen waren het…

Lees Meer Lees Meer

MastiManproject nu echt van start!

MastiManproject nu echt van start!

Sinds oktober is het MastiMan project “Een betere uiergezondheid door monitoren van het herstel van mastitis” van start gegaan. Het project is een samenwerking tussen KULeuven, de Hooibeekhoeve en M-team UGent. MastiMan heeft als doel om de melkverliezen ten gevolge van mastitis en het gebruik van antibiotica op melkrobotbedrijven verder te beperken. Om dit te realiseren worden er in een eerste fase van het project 50 bedrijfsbezoeken uitgevoerd op robotbedrijven in Vlaanderen en Nederland. In de afgelopen maanden zijn we…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw project brengt nutrionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee in beeld! 

Nieuw project brengt nutrionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee in beeld! 

De transitieperiode is de meest risicovolle periode in de cyclus van hoogproductief melkvee. Economisch gezien heeft deze korte periode rond het afkalven een grote impact. De jaarlijkse verliezen ten gevolge van multifactoriële transitieproblemen in de Vlaamse melkveehouderij worden geschat op meer dan 69 miljoen euro. Deze verliezen worden vaak veroorzaakt door een deel van de melkkoeien in de kudde die metabool en nutritioneel onvoldoende veerkrachtig blijken om deze periode succesvol door te komen. Daarom dienden de partners UGent, KU Leuven,…

Lees Meer Lees Meer

KU Leuven test nieuwe koesensoren in Finland

KU Leuven test nieuwe koesensoren in Finland

Ben Aernouts, professor aan de KU Leuven campus Geel en coördinator van het MastiMan project, verblijft momenteel aan het Instituut voor landbouw en bosbouw in Finland, Helsinki. Hij is daar om nieuwe technologie, die mogelijks interessant is voor de melkveehouderijsector, te ontdekken, te testen en verder te optimaliseren. Een van die sensoren is een micro-spectrofotometer die kan gebruikt worden om de kwaliteit en samenstelling van geproduceerde melk reeds op het melkveebedrijf op te meten. Dit stukje Finse spitstechnologie is slechts…

Lees Meer Lees Meer