Nieuws en media

Staphylococcus aureus als ziekteverwekker op het bedrijf

Staphylococcus aureus als ziekteverwekker op het bedrijf

Dierenarts Igor Van Den Brulle (M-team UGent) Eén van de meest voorkomende en hardnekkigste mastitisverwekkers in Vlaanderen is Staphylococcus aureus. Deze bacterie is niet alleen verantwoordelijk voor heel veel frustratie, maar zorgt ook voor serieuze economische verliezen. Gezien de hoge kostprijs voor een geval van klinische mastitis, gemiddeld zo’n 400 euro, en de snelle verspreiding van deze kiem, kan het kostenplaatje snel hoog oplopen. Bovendien zijn infecties met Staphylococcus aureus doorgaans moeilijk succesvol te behandelen. Maar wat is de reden hiervoor en…

Lees Meer Lees Meer

Veel interesse in MastiMan op de workshop voor precisieveehouderij!

Veel interesse in MastiMan op de workshop voor precisieveehouderij!

Dit jaar ging de jaarlijkse workshop voor precisieveehouderij door in Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. De workshop brengt mensen van over heel de wereld samen om te discussiëren over nieuw en lopend onderzoek naar sensortechnologie en slimme dataverwerking in de veeteeltsector. De belangrijkste focussen liggen nog steeds op de melkvee- en de vleesvarkenssector. Onderzoekers van de KU Leuven stelden de nieuwste ontwikkelingen binnen het MastiMan-project voor op deze workshop. In de laatste maanden werd sterke vooruitgang geboekt in het MastiMan…

Lees Meer Lees Meer

Sensortechnologie voor identificatie van veerkrachtige en vitale dieren op het bedrijf

Sensortechnologie voor identificatie van veerkrachtige en vitale dieren op het bedrijf

Langleefbaarheid kan een waar probleem zijn op moderne melkveebedrijven. Momenteel wordt jaarlijks ongeveer 30% van de melkgevende koeien afgevoerd, voornamelijk omwille van vruchtbaarheids- en uiergezondheidsproblemen. Een lager vervangingspercentage kan sterk bijdragen tot een verminderde milieu-impact, een beter inkomen voor de boer en algemeen beter welzijn voor de dieren. We streven daarom naar ‘veerkrachtige’ dieren. Dit zijn dieren die gemakkelijk drachtig worden, weinig gezondheidsproblemen hebben, een hoge weerstand hebben en dus weinig aandacht vragen. Deze dieren voltooien zonder veel problemen meerdere…

Lees Meer Lees Meer

Gedetailleerde opvolging van het herstel tijdens klinische mastitis van start gegaan op 3 praktijkbedrijven

Gedetailleerde opvolging van het herstel tijdens klinische mastitis van start gegaan op 3 praktijkbedrijven

Het huidige mastitismanagement in Vlaanderen is gebaseerd op preventie, een goede detectie en de opstart van een behandeling. Na deze opstart wordt het herstel niet of nauwelijks objectief opgevolgd waardoor het voor een melkveehouder niet zo voor de hand liggend is om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen of de behandeling bij te sturen. Met als resultaat een overmatig gebruik van antibiotica bij een te lange behandeling of een onvolledig herstel bij een te korte behandeling. Binnen het MastiManproject…

Lees Meer Lees Meer

Praktische tips om de transitieperiode te monitoren

Praktische tips om de transitieperiode te monitoren

Ilse Louwagie (Inagro), Els Stevens (Hooibeekhoeve), Leen Vandaele (ILVO) Als melkveehouder heb je handvaten aanwezig op je melkveebedrijf die de transitieperiode in beeld brengen. Denk hierbij aan MPR melkcontrole, MCC, voersignalen die uw koeien geven, lijstjes die je bijhoudt met gegevens,… Deze handvaten gebruik je om acties te ondernemen die de koe beter door deze transitie leiden. Binnen het project “Doelgericht verlengen levensduur melkvee: goed voor boer en klimaat” onderzoeken Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve hoe we deze info nog beter…

Lees Meer Lees Meer

Wat zijn zwerfstromen en waarom moet je ze vermijden?

Wat zijn zwerfstromen en waarom moet je ze vermijden?

ILVO, Fedagrim en Prevent Agri maakten een brochure en filmpje met meer info over zwerfstromen.Omdat deze onrechtstreeks ook een invloed kunnen hebben op de uiergezondheid en productie van de dieren geven we je het hier mee. Door kleine lekstromen kunnen geleidende onderdelen in de stal zoals hekwerk, drinkbakken, melkstal… onder spanning komen te staan. Van zodra de stroom op een metalen onderdeel groot genoeg wordt dat deze door het dier naar de grond of een ander metalen onderdeel vloeit spreekt…

Lees Meer Lees Meer

Studiedag ‘Haal meerwaarde uit melk’ een succes

Studiedag ‘Haal meerwaarde uit melk’ een succes

Melkopbrengsten zijn voor melkveehouders de belangrijkste inkomstenpost. Een goede uiergezondheid is essentieel voor het behalen van optimale producties en een uitstekende melkkwaliteit. Maar wat levert een uitstekende uiergezondheid nu precies op?  Melk brengt niet alleen geld op, je kan er als melkveehouder ook heel wat informatie uithalen voor het bijsturen van je management en het opvolgen van de prestaties en gezondheid van je veestapel. Hoog tijd dus om rond dit actuele thema een studiedag te organiseren. Om zoveel mogelijk mensen…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw project brengt de veerkracht van transitiekoeien in beeld

Nieuw project brengt de veerkracht van transitiekoeien in beeld

Dat er in de Vlaamse melkveehouderij de laatste jaren heel wat veranderd is, staat vast. Niet alleen is het aantal bedrijven afgenomen en het aantal koeien per bedrijf sterk gestegen, maar ook de producties per dier zijn aanzienlijk toegenomen. Die hoge productiviteit brengt heel wat uitdagingen met zich mee, die zich vooral uiten rondom het kalven. Deze kritische periode van 60 tot 90 dagen wordt de transitieperiode genoemd. Door het multifactoriële karakter van de transitieproblemen heeft deze periode economisch gezien…

Lees Meer Lees Meer