Nieuws en media

Drink – en liggedrag mogelijk gelinkt aan de gevoeligheid voor subacute pensverzuring

Drink – en liggedrag mogelijk gelinkt aan de gevoeligheid voor subacute pensverzuring

Dat gegevens in verband met voederopname en herkauwactiviteit belangrijk zijn in het verklaren van pH-verschillen in de pens en dus ook bij het opsporen van subacute pensverzuring (SARA) bleek al uit eerder onderzoek. Sensoren die deze parameters gedetailleerd opvolgen, kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen  in het opvolgen van de pensgezondheid van hoogproductief melkvee. Ook het melkvetzurenprofiel bevat potentieel heel wat informatie over de (pens)gezondheid van melkvee. En onderzoek uitgevoerd aan het Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van…

Lees Meer Lees Meer

To robot or not to robot?

To robot or not to robot?

Robotmelken in Vlaanderen Arbeidsbesparing, fysieke belasting en flexibiliteit zijn voor de meeste melkveehouders de doorslaggevende redenen om te kiezen voor automatisch melken. Daarnaast worden ook productiestijging en extra data voor een aangepast management als voordelen genoemd. Maar kunnen melkrobots de beloofde voordelen ook waarmaken? En hoe zit het met de rendabiliteit? Zo’n 25 jaar na de introductie van de eerste melkrobot in België, maakt ongeveer 10 % van alle Belgische melkveebedrijven gebruik van automatische melksystemen. In de provincie Antwerpen melkt…

Lees Meer Lees Meer

DeLaval, Lely en Fullwood Packo stelden hun robotsoftware voor tijdens Koesensorworkshop

DeLaval, Lely en Fullwood Packo stelden hun robotsoftware voor tijdens Koesensorworkshop

Het kennisplatform Koesensor organiseerde in november 2019 op 3 verschillende locaties in Vlaanderen een workshop “Robotsoftware” gericht op melkveehouders die overwegen om over te schakelen van conventioneel melken naar robotmelken of die opnieuw investeren in een automatisch melksysteem. Elk merk van melkrobot heeft immers zijn eigen softwaresysteem waar je als melkveehouder dagelijks mee zal moeten werken. Bij de aankoop van een automatisch melksysteem is het dus een goed idee om je niet alleen goed te informeren over de robot maar…

Lees Meer Lees Meer

Melkvetzuren bevatten informatie over de gezondheid van melkvee

Melkvetzuren bevatten informatie over de gezondheid van melkvee

Het Veerkracht-project voluit “De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee” heeft als doel tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces. Door het ontwikkelen van een transitie-index zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om als melkveehouder dieren die moeilijkheden hebben tijdens de transitie te identificeren. Maar probleemkoeien detecteren is niet voldoende. Het komt er op aan deze koeien ook te kunnen monitoren en bijsturen en daarvoor zal binnen…

Lees Meer Lees Meer

Voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit

Voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit

Van 26 tot 30 augustus 2019 vond in Gent de 70ste EAAP-meeting plaats. Het centrale thema “Veehouderij voor een gezonde wereld” zette onderwerpen als hulpbronnenefficiëntie, dierenwelzijn, diversificatie, agro-ecologie, klimaatverandering en productkwaliteit centraal. Tijdens het congres werden maar liefst 73 wetenschappelijke sessies georganiseerd. Heel wat interessante onderzoeken kwamen aan bod. Wij pikken er alvast één uit.   Het onderzoek met als titel “Het voorspellen van pens-pH met behulp van voeder- en wateropnamedata en herkauwactiviteit” wordt uitgevoerd door A. Mensching en zijn…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw project wil aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven actualiseren en verbeteren

Nieuw project wil aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven actualiseren en verbeteren

Kreupelheid is naast mastitis en een verminderde vruchtbaarheid, één van de belangrijkste gezondheidsaandoeningen bij melkvee omwille van de zware economische gevolgen en de negatieve impact op het welzijn van de koe. Klauwletsels kosten de melkveehouder jaarlijks zo’n €53 tot €200 per koe, rekening houdend met productieverliezen, daling in vruchtbaarheid, behandelkosten, etc. Toch blijkt uit onderzoek dat melkveehouders de kreupelheidsproblematiek op hun bedrijf nog te vaak onderschatten. Zo schatten ze het aantal kreupele koeien 2.5 tot 4 keer lager in dan…

Lees Meer Lees Meer

Studienamiddag

Studienamiddag

Jongveeopfok = investeren in de toekomst! Studienamiddag op Hooibeekhoeve –  dinsdag 22 oktober 2019 Kalveren zijn de toekomst op het melkveebedrijf! De start van gezonde koeien met goede productieresultaten en langere levensduur wordt reeds gegeven in het vroege leven van het kalf. Een groep die dus de aandacht verdient en gelukkig ook meer en meer krijgt in de praktijk!  Op deze studienamiddag belichten we een aantal aspecten van het jongveemanagement op een interactieve manier. Programma 13.00 u: Ontvangst met koffie…

Lees Meer Lees Meer

Uitnodiging workshop “Robotsoftware”

Uitnodiging workshop “Robotsoftware”

Overweegt u om in de toekomst te gaan melken met een robot? Of heeft u al een automatisch melksysteem maar moet u opnieuw investeren? Sta er dan bij stil dat elk merk van melkrobot ook zijn eigen softwaresysteem heeft. Voor u een melkrobot aankoopt is het dus een goed idee om u niet alleen goed te informeren over de robot maar ook over de bijhorende software. U zal er immers dagelijks mee moeten werken. Het kennisplatform Koesensor organiseert daarom een workshop…

Lees Meer Lees Meer

Vlaamse melkveehouders brengen een bezoek aan hun Duitse collega’s

Vlaamse melkveehouders brengen een bezoek aan hun Duitse collega’s

Op 11 en 12 juni kwamen meer dan 20 melkveehouders uit 6 verschillende landen samen in Brake (Noord-Duitsland), een regio die bekend staat om z’n enorme oppervlakte grasland. De studiereis vond plaats in het kader van het Europese NEFERTITI-netwerk dat landbouwers wil ondersteunen in het uitwisselen van kennis, ervaring en inspiratie tussen nabije en verre collega’s. De jaarlijkse uitwisseling werd ditmaal georganiseerd door Grünlandzentrum, een Duits advies- en onderzoekscentrum rond graslandbeheer. Er stonden 2 bijzonder uitéénlopende bedrijfsbezoeken op de agenda….

Lees Meer Lees Meer

Opvolging van koeien tijdens de transitieperiode van start gegaan op ILVO

Opvolging van koeien tijdens de transitieperiode van start gegaan op ILVO

De periode van 60 tot 90 dagen voor kalven, de transitieperiode, is de meest cruciale periode in de productiecyclus van hoog productief melkvee. Problemen tijdens de transitieperiode hebben negatieve effecten op de productie, de gezondheid en het welzijn van de dieren. Toch zijn niet alle koeien even ‘vatbaar’ voor deze transitieproblemen. Het zou dus heel waardevol zijn om dieren met een verhoogd risico op transitieproblemen te kunnen identificeren, monitoren en bijsturen. Binnen het Veerkrachtproject zullen daarom tools gecreëerd worden om…

Lees Meer Lees Meer