Selectief behandelen van niet-ernstige gevallen van klinische mastitis

Waarom? Uierontsteking bij melkvee blijft een veelvoorkomende en dure ziekte. In Vlaanderen blijft de belangrijkste reden voor boetes voor melkveehouders in het kader van de melkkwaliteit nog steeds een te hoog tankmelkcelgetal. Bovendien maakt ongeveer 26% van de Vlaamse melkkoeien per jaar minstens 1 geval van klinische mastitis door. Beide vormen van mastitis kosten gemiddeld 190€/koe op het bedrijf/jaar. Daarnaast wordt 60-70% van alle antibiotica op Vlaamse melkveebedrijven ingezet ter preventie en controle van mastitis. Buitenlands onderzoek geeft aan dat … Meer lezen over Selectief behandelen van niet-ernstige gevallen van klinische mastitis