Transitie

Transitie

Economisch gezien heeft de periode van 60 tot 90 dagen rond het afkalven een grote impact. Daarom bundelen UGent, KU Leuven, Hooibeekhoeve, Inagro en ILVO hun krachten in het project “De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee”. Het project heeft als doel om tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces. Deze tools zullen het mogelijk maken voor de veehouder om risicodieren gericht te identificeren, op te volgen en individuele preventiemaatregelen te nemen om de kans op problemen tijdens de transitieperiode te verlagen en de productiviteit en het dierenwelzijn te verhogen. In de loop van dit project zal het kennisplatform www.koesensor.be verder uitgebreid worden met expertise over indicatoren, sensortechnologie en biomerkers ter ondersteuning van het transitiemanagement. De start van het project is voorzien in oktober 2018.

Hier vind je een uitgebreide samenvatting van het project.

Heeft u vragen met betrekking tot dit project aarzel dan niet om contact op te nemen via info@koesensor.be.

DIT PROJECT IS EEN INITIATIEF VAN VOLGENDE PARTNERS

EN IS MOGELIJK DANKZIJ FINANCIERING VANUIT