Melkgeit als model voor de melkkoe

Melkgeit als model voor de melkkoe

Het onderhouden van dieren voor onderzoek, bijvoorbeeld naar de methaan-uitstoot of het in kaart brengen van verschillende gedragingen, kost vaak handenvol geld. Daarom is het vaak interessant om eerste inzichten te verkrijgen door het gebruik van een diersoort die makkelijk te houden is, en toch representatief voor een grotere groep.

In het geval van melkkoeien kunnen hiertoe melkgeiten gebruikt worden. Melkgeiten zijn net zoals koeien herkauwers, maar ze hebben het voordeel makkelijk hanteerbaar te zijn dan koeien. Bovendien kost het onderhouden van geiten voor experimenten veel minder geld en is de opfoktijd korter.

Bij MoSAR, één van de onderzoeksunits aan het INRA, een onderzoeksinstituut in Frankrijk, onderzoeken ze het metabolisme en het gedrag van herkauwers. Hiertoe hebben ze een kleinschalig geitenbedrijf tot hun beschikking, dat gebruikt kan worden voor allerlei proeven. Onder andere wordt hier onderzoek gedaan naar op welke manier de microbiota van de pens de prestaties van de dieren beïnvloeden, en hoe het specifieke eetgedrag van geiten gelinkt is met melkproductie en robuustheid over verschillende generaties heen. Daarnaast worden ook nieuwe technologieën getest zoals accelerometers om de verschillende gedragingen (liggen, staan, eten, herkauwen) automatisch te kunnen onderscheiden.

Door het gebruik van geiten in plaats van koeien, kan een goede eerste inschatting gemaakt worden van de resultaten en valkuilen van deze proeven op een kosten-efficiënte manier. Deze  kunnen vervolgens helpen bij het optimaliseren van de wat duurdere testen bij melkkoeien. Een win-win!

Reacties zijn gesloten.