Veel interesse in MastiMan op de workshop voor precisieveehouderij!

Veel interesse in MastiMan op de workshop voor precisieveehouderij!

Dit jaar ging de jaarlijkse workshop voor precisieveehouderij door in Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. De workshop brengt mensen van over heel de wereld samen om te discussiëren over nieuw en lopend onderzoek naar sensortechnologie en slimme dataverwerking in de veeteeltsector. De belangrijkste focussen liggen nog steeds op de melkvee- en de vleesvarkenssector. Onderzoekers van de KU Leuven stelden de nieuwste ontwikkelingen binnen het MastiMan-project voor op deze workshop.

In de laatste maanden werd sterke vooruitgang geboekt in het MastiMan project, zowel op het gebied van dataverzameling als voor de verwerking ervan. Op 50 Vlaamse robotbedrijven werden de robotdata verzameld. Vervolgens brengen we de melkverliezen ten gevolge van uiergezondheidsproblemen in kaart. Hierbij werd er een onderscheid gemaakt tussen ‘lokale’ (ten gevolge van de infectie in het kwartier) en ‘systemische’ verliezen (ten gevolge van het algemeen ziek-zijn van de dieren).

Een eerste belangrijke bevinding is dat een eerder ontwikkeld model , dat melkgift op kwartierniveau voor ‘gezonde’ dieren kan voorspellen, zeer goed werkt op de verschillende Vlaamse robotbedrijven. Dit betekent dat we dit model, en de bijbehorende voorspellingen van melkgift kunnen vergelijken met de werkelijke melkproducties om zo de melkverliezen te berekenen.

Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven van hoe dit in zijn werk gaat:

Figuren 1A en 2A tonen de melkgift (blauw) en de voorspelde melkgift (paars en grijs) van respectievelijk het geïnfecteerde (detectie dag 34, 1A)) en het symmetrische kwartier (2A). Door het verschil te berekenen tussen de voorspelling en de gemeten waarde (panel 1B en 2B), kunnen we inschatten hoeveel melk er in elk kwartier verloren is gegaan door de ontsteking. Bovendien kunnen we de verliezen van niet-geïnfecteerde kwartieren vergelijken met het geïnfecteerde kwartier, en zo de ernst en impact van elk mastitisgeval nagaan.

Op de workshop kregen we waardevolle suggesties om de berekening en analyse van deze melkverliezen nog verder te optimaliseren, wat we dan in de komende maanden ook zullen doen voor de verschillende robotbedrijven in de studie. Hierna kunnen we de relatie tussen de melkverliezen en het (uiergezondheids)management op de bedrijven verder onder de loep nemen. We kijken er naar uit om op basis hiervan gericht advies naar jullie te kunnen terugkoppelen!


Reacties zijn gesloten.