Archief van
Maand: mei 2018

MastiManproject nu echt van start!

MastiManproject nu echt van start!

Sinds oktober is het MastiMan project “Een betere uiergezondheid door monitoren van het herstel van mastitis” van start gegaan. Het project is een samenwerking tussen KULeuven, de Hooibeekhoeve en M-team UGent. MastiMan heeft als doel om de melkverliezen ten gevolge van mastitis en het gebruik van antibiotica op melkrobotbedrijven verder te beperken. Om dit te realiseren worden er in een eerste fase van het project 50 bedrijfsbezoeken uitgevoerd op robotbedrijven in Vlaanderen en Nederland. In de afgelopen maanden zijn we…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw project brengt nutrionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee in beeld! 

Nieuw project brengt nutrionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee in beeld! 

De transitieperiode is de meest risicovolle periode in de cyclus van hoogproductief melkvee. Economisch gezien heeft deze korte periode rond het afkalven een grote impact. De jaarlijkse verliezen ten gevolge van multifactoriële transitieproblemen in de Vlaamse melkveehouderij worden geschat op meer dan 69 miljoen euro. Deze verliezen worden vaak veroorzaakt door een deel van de melkkoeien in de kudde die metabool en nutritioneel onvoldoende veerkrachtig blijken om deze periode succesvol door te komen. Daarom dienden de partners UGent, KU Leuven,…

Lees Meer Lees Meer