4D4F

4D4F


Melkveehouders worden dag in dag uit geconfronteerd met een overvloed aan data. Het blijft echter een uitdaging om deze gegevens om te zetten naar duidelijke, direct toepasbare informatie. Dit is natuurlijk niet uniek voor onze Vlaamse melkveehouders. Binnen het Europese 4D4F netwerk wordt hiervoor naar oplossingen gezocht.

4D4F is de afkorting van “Data Driven Dairy Decision For Farmers”. Dit project heeft als doel om de innovatiekloof tussen de technologie-ontwikkelaars en de melkveehouders te verkleinen zodat deze laatste hun managementsbeslissingen kunnen baseren op betrouwbare informatie. In dit netwerkplatform zijn 16 Europese onderzoekscentra (waaronder ook ILVO), bedrijven en organisaties verenigd.

Meer info: www.4d4f.eu