EIP-project WeideWijs

EIP-project WeideWijs

Succesvol beweiden is voor vele Vlaamse melkveehouders een grote uitdaging geworden onder meer door de opkomst van melkrobots, veranderende klimaatomstandigheden en het gebrek aan financiële stimulansen. Nochtans is de drijfveer voor weidegang wel groot, zowel langs de kant van de afnemer als bij de melkveehouder zelf. Het project focuste zich op de combinatie van robotmelken en weidegang, klimaatadaptatie van gras- en weiland en het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen bij beweiding.

De goede praktijken en kennis die uit deze operationele groep voortvloeiden werden gebundeld in overzichtelijke fiches.

1. Beweiding in beeld

2. Begrippen uitgelegd

2.-Begrippen-uitgelegd

3. Standweiden

3.-Standweiden

4. Dynamisch omweiden ASS

4.-Dynamisch-omweiden-ASS

5. Dynamisch omweiden ABS

5.-Dynamisch-omweiden-ABS

6. Dynamisch omweiden ABC

6.-Dynamisch-omweiden-ABC

7. Een weidesysteem kiezen: beslisboom

7.-Een-weidesysteem-kiezen_Beslisboom

8. Robotmelken en beweiding

8.-Robotmelken-en-beweiding

9. Jongvee

9.-Jongvee

10. Weide infrastructuur

10.-Weide-infrastructuur

11. Wijzigend klimaat

11.-Wijzigend-klimaat

12. Productieve graskruidenmengsels

12.-Productief-kruidenrijk-grasland

13. Innovaties

13.-Innovaties

14. Zomerstalvoederen

14.-Zomerstalvoederen

15. Verdienmodel

15.-Verdiendmodel

Slotevenement 23 augustus 2023

Kon je niet aanwezig zijn op het slotevent of herbekijk je graag nog eens de presentaties of video’s? Hieronder staat alle info bij elkaar.

Presentaties voormiddag

Deze presentatie bevat informatie omtrent:

  • Mogelijke verdienmodellen achter beweiding
  • Weidegang in combinatie met robotmelken
  • Kruidenrijke grasmengsels in een veranderend klimaat
  • Innovatieve oplossingen om beweiding te vergemakkelijken
WeideWijs-slotevenement-presentaties-zaal-23AUG23

Beurs namiddag

Demo kruidenrijk grasland en overzicht standhouders

WeideWijs-slotevent-boekje-namiddag-programma-2023-08-23

Kon je er niet bij zijn? Bekijk dan hier de demo kruidenrijk grasland en de pitches van sponsoren en standhouders (playlist korte video’s).

Projectvideo’s

Projectvideo WeideWijs die het project mooi samenvat (5 min)

Opname van de webinar over de combinatie van robotmelken en weidegang (1u03)

Projectpartners

Dit EIP-project werd mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en is een initiatief van volgende partners:

en 8 Vlaamse melkveehouders uit alle windstreken, van oost naar west: Janssen Stef (Limburg), Arnauts Pieter (Vlaams-Brabant), Heylen Marcel en Konings Karl (Antwerpen), De Boey Marc en Dhooghe Karel (Oost-Vlaanderen), Lambert Frank en Sys Bart (West-Vlaanderen).