DairyCare

DairyCare

DairyCare is een Europees netwerk voor onderzoek naar gezondheid en welzijn van melkvee. Het netwerk doelt op een duurzamere melkveehouderij door interactie tussen melkveehouders, dieren en experts op het vlak van biologische, technologische, technische en sociale wetenschappen te optimaliseren. Ze doet dit via organisatie van wetenschappelijke conferenties, workshops, vergaderingen en uitwisselingen over de ganse EU.

Meer info: www.dairycareaction.org

Of neem een kijkje op de DairyCare-facebookpagina.