GenTORE

GenTORE

GenTORE staat voor “Genomic management Tools to Optimise Resilience and Efficiency”. GenTORE is een Horizon 2020 project met als doel het op grote schaal fenotyperen van de veerkracht en efficiëntie bij melkvee en vleesvee.

De hedendaagse veehouderij moet veerkrachtig en efficiënt zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen in de sector te kunnen overwinnen. Geen veerkrachtige sector zonder veerkrachtige en efficiënte dieren, dat is vanzelfsprekend. Maar het evenwicht tussen veerkrachtig/robuust en efficiënte dieren is niet zo makkelijk te bepalen. Hoogproductieve dieren zijn niet per definitie de meest robuuste of veerkrachtige dieren. Integendeel zelfs, vaak zijn ze gevoeliger voor veranderende omstandigheden. Het belang van het vinden van het evenwicht tussen robuustheid en efficiëntie van dieren zal in de toekomst nog belangrijker worden. Niettegenstaande blijkt het vandaag de dag echter zeer moeilijk om de robuustheid en efficiëntie van dieren te “meten” wat het dus nagenoeg onmogelijk maakt om dit als selectiecriteria mee te nemen in de fokkerij.

Daarenboven zal het optimale evenwicht tussen beide factoren afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden en omgeving waarin de dieren leven. Er is dus nood aan oplossingen op maat om de veerkracht en efficiëntie te kunnen kwantificeren zodat er rekening mee gehouden kan worden bij het maken van managements- en fokkerijbeslissingen.

Moderne sensortechnologie kan helpen om dieren te identificeren die ‘veerkrachtig’ zijn, en op die manier waardevol voor de veehouder. Hiertoe werd binnen het GenTORE-project een methode ontwikkeld om dieren te rangschikken volgens hun veerkrachtigheid. Er werd daarbij rekening gehouden met hun melkproductieniveau, het aantal lactaties, behandelingen geregistreerd door veeartsen etc. Vervolgens werd onderzocht of de kenmerken van zowel melkgift gegevens (lactatiecurves) als activiteitsgegevens gelinkt konden worden met deze rangschikking. In de toekomst kan dit verschillende toepassingen hebben: als tool die veehouders helpt bij het nemen van afvoer- en vervangingsbeslissingen, maar ook bijvoorbeeld voor geavanceerde fokprogramma’s en kruisingsschema’s, of in genetisch onderzoek voor het opstellen van nieuwe indexen. Op deze manier halen we méér uit de gegevens die vandaag de dag reeds beschikbaar zijn op het bedrijf, waardoor de waarde van nieuwe sensortechnologie verhoogt!

Meer informatie is te vinden op de GenTORE-website!