Klauwgezondheid

Klauwgezondheid

Kreupelheid is naast mastitis en een verminderde vruchtbaarheid, één van de belangrijkste gezondheidsaandoeningen bij melkvee omwille van de zware economische gevolgen en de negatieve impact op het welzijn van de koe. Klauwletsels kosten de melkveehouder jaarlijks zo’n €53 tot €200 per koe, rekening houdend met productieverliezen, daling in vruchtbaarheid, behandelkosten, etc. Toch blijkt uit onderzoek dat melkveehouders de kreupelheidsproblematiek op hun bedrijf nog te vaak onderschatten. Zo schatten ze het aantal kreupele koeien 2.5 tot 4 keer lager in dan externe experts.

Het VLAIO landbouwtraject “Innovatieve tools voor de ondersteuning van preventieve en curatieve klauwverzorging bij melkvee” wil het belang van een goede klauwgezondheid onder de aandacht brengen en de huidige aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven zowel op preventief als op curatief vlak actualiseren en verbeteren. Met als doel het voorkomen van klauwproblemen en kreupelheid te verminderen.

Deze vermindering wordt op verschillende manieren nagestreefd. Het project heeft 3 concrete doelen

  • het (in vitro) testen van de werkzaamheid van alternatieve toegestane klauwbadmiddelen tegen Mortellaro om op een objectieve manier de werking van alternatieve klauwbadmiddelen aan te tonen en deze onderling te kunnen vergelijken
  • de ontwikkeling van een van een zelflerende beeldverwerkingssoftware die (moeilijk zichtbare) probleemzones of klauwletsels automatisch identificeert en klasseert op basis van thermale beelden
  • het uitvoeren van een grondige evaluatie van de klauwverzorgingstechniek van Touissant Raven, die al 40 jaar als internationale standaardtechniek wordt toegepast, door het inzetten van innovatieve technieken zoals een drukmat, mobiele 3D-camera en echografie. Deze kennis zal ingezet worden om de internationale standaard voor klauwverzorging aan te passen aan de huidige omstandigheden en deze verder te optimaliseren

Naast bovenstaande doelen zal binnen dit project ook sterk ingezet worden op een blijvende sensibilisering rond klauwgezondheid door het organiseren van opleidingen, studiedagen en het breed verspreiden van de projectresultaten via reeds bestaande informatieplatformen zoals Koesensor, Rundveeloket en Buitenpraktijk. Om de innovatieve technieken die ontwikkeld zullen worden binnen dit project ingang te doen krijgen in de praktijk, zal veel aandacht besteed worden aan het opleiden en bijscholen van klauwverzorgers – zowel melkveehouders, dierenartsen en klauwbekappers.

Lees hier meer over dit project.

Slotevent op 23 november 2023

Meer info en inschrijvingen voor het slotevent

Gerelateerde publicaties

Video’s

Thermale camera: hoe kan zo’n camera u als rundveehouder helpen in de detectie en het behandelen/voorkomen van klauwproblemen?

Volg ons op social media

Het project is van start gegaan op 1 januari 2020 en is een initiatief van de Universiteit van Gent in samenwerking met ILVO, Hogeschool Gent, Inagro en Hooibeekhoeve en is mogelijk dankzij financiering vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen.