MastiMan

MastiMan

Heb je je wel eens vragen gesteld bij je huidige uiergezondheidsmanagement? Vraag je je af hoe het herstel na een mastitisbehandeling verloopt en of je dit op een objectieve manier kan opvolgen? Zou het niet aangewezen kunnen zijn om de behandeling aan te passen in functie van dit herstel zodat we antibiotica gerichter kunnen inzetten?

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen ging op 1 oktober 2017 het VLAIO LA-traject “Een betere uiergezondheid door monitoren van herstel bij mastitis” of kortweg “MastiMan” van start. De projectpartners KU Leuven, M-teamUgent en Hooibeekhoeve bundelen de krachten om het uiergezondheidsmanagement op de Vlaamse melkveebedrijven in kaart te brengen en te optimaliseren aan de hand van informatie en sensordata die vandaag reeds beschikbaar is.

De doelstelling van dit project is een paradigmashift teweegbrengen naar het behandelen van mastitis in functie van het herstel. Het project zal dit doen door het demonstreren van de werkelijke productieverliezen, het aanreiken van praktische tools en handleidingen (afgetoetst aan de praktijk in discussiegroepen) en het actief verspreiden van de verzamelde kennis via het Koesensor-kennisplatform (www.koesensor.be). Met de handleidingen en tools kunnen melkveehouders en bedrijfsdierenartsen onmiddellijk aan de slag. Door de meest voordelige preventie‐ en behandelstrategieën te implementeren kunnen de melkproductieverliezen ten gevolge van mastitis beperkt worden. Het kenniscentrum zal ook advies verlenen aan melkveehouders, dierenartsen, erfbetreders die met vragen zitten omtrent sensortechnologie in de melkveehouderij.

Animatiefilmpjes met projectresultaten 

Volg een spoedcursus uiergezondheid in 10 minuten tijd.
Kom te weten welke managementsmaatregelen een invloed hebben op de uiergezondheid op melkrobotbedrijven.
Ontdek hoeveel melk er verloren gaat tijdens klinische mastitis, hoe lang het herstel gemiddeld duurt en in welk seizoen en lactatiestadium klinische mastitis het vaakst voorkomt. 

Gerelateerde publicaties: 

Video’s:

Spoedcursus uiergezondheid
Wat zijn de voordelen van het meten van de melkparameters? Hoe pakt men dit aan?

Opnames webinars

Webinarreeks hittestress bij melkvee

Webinarreeks melkrobotsoftware voor erfbetreders

Studiedagen

Slotevenement MastiMan-project

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf dan snel in op onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Hier vind je alvast een uitgebreide samenvatting.

DIT PROJECT IS EEN INITIATIEF VAN VOLGENDE PARTNERS

EN IS MOGELIJK DANKZIJ FINANCIERING VANUIT