NEFERTITI

NEFERTITI

Het NEFERTITI-project dat in januari 2018 van start ging, is een uniek Horizon 2020 project met 32 Europese partners uit 17 verschillende landen. Het doel van dit project is het opzetten van een Europees netwerk dat kennisuitwisseling en innovatie in de landbouw stimuleert door het opzetten van demo-activiteiten op landbouwbedrijven.

Binnen het project worden 10 interactieve thematische netwerken opgestart die 45 regionale groepen bestaande uit landbouwers, onderwijzers, onderzoekers en beleidsvormers samenbrengen. NEFERTITI wil toegevoegde waarde creëren door deze regionale groepen kennis te laten uitwisselen, zowel binnen de groep, als tussen landen binnen hetzelfde thematische netwerk. Die kennisuitwisseling moet er voor zorgen dat innovaties sneller ingang vinden in de sector. Dit zal bijdragen aan een duurzamere en klimaatvriendelijke landbouw.

Binnen het project zal een kennisplatform ontwikkeld worden waarop kennis en educatief materiaal zoals presentaties, filmpjes, brochures… ter beschikking gesteld worden voor verdere verspreiding.

IS VLAANDEREN OOK BETROKKEN IN DIT PROJECT?

Zowel ILVO, Inagro als Hooibeekhoeve zijn partner in het NEFERTITI-project. Inagro is betrokken in het thematische netwerk “Optimale bodemkwaliteit in de akkerbouw”. ILVO en Hooibeekhoeve zal een regionale werkgroep ‘smart dairy farming’ oprichten binnen het thematisch netwerk ‘Data-gedreven beslissingen voor melkveehouders.

EEN WERKGROEP ROND DATA-GEDREVEN BESLISSINGEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ?

Technologie staat niet stil, ook niet in de melkveehouderij. Melkrobots, automatische tochtdetectie, herkauwsensoren, datahubs, managementsoftware, apps, … Dit zijn maar enkele voorbeelden van de toepassingsmogelijkheden van “smart farming”.

De smart dairy farming werkgroep is een groep van zo’n 10-15 personen uit de sector (melkveehouders, adviseurs, onderzoekers, technologiefabrikanten, …) die een passie delen voor innovatie. De werkgroepleden krijgen de kans om, indien gewenst, zelf demoactiviteiten
te organiseren op hun eigen bedrijf, en deel te nemen aan bedrijfsbezoeken in binnen- en buitenland.

IETS VOOR JOU?

Ben jij gefascineerd door technologische innovatie in de melkveehouderij? Wil jij leren hoe collega’s omgaan met nieuwe technologieën en data, en durf je misschien ook de deuren van je eigen bedrijf open te zetten? Kan je je engageren om een paar keer per jaar samen te komen voor demo-activiteiten in Vlaanderen en eventueel daarbuiten? Stel je dan snel
kandidaat voor de werkgroep “smart dairy farming” door een mailtje te sturen naar info@koesensor.be.

Wil je meer weten over het NEFERTITI-project? Neem dan een kijkje op de projectwebsite of op de facebookpagina.

GERELATEERDE PUBLICATIES

DIT PROJECT IS EEN SAMENWERKING VAN VOLGENDE VLAAMSE PARTNERS: