Op zoek naar een gouden standaard voor herstel bij klinische mastitis

Op zoek naar een gouden standaard voor herstel bij klinische mastitis

Lore D’Anvers mocht de Boerenbondpersprijs 2019 in ontvangst nemen tijdens de Agridagen in Ravels

Dat er al heel wat systemen bestaan voor de automatische detectie van uierontstekingen is niet nieuw. Jammer genoeg wordt er nog te weinig aandacht besteed aan het opvolgen van de koeien tijdens en na de behandeling, wat een suboptimale behandeling tot gevolg kan hebben. En laat dat nu net nadelig zijn voor zowel de koe, de melkveehouder als het milieu. Lore D’Anvers ontwikkelde tijdens haar thesisonderzoek een mastitisindex om de status van het herstelproces op te volgen en werd daarvoor bekroond met de Boerenbond Persprijs 2019. Lees meer over deze mastitisindex en hoe deze tot stand kwam in onderstaand artikel.

Artikel-Boer-en-tuinder

Dit artikel verscheen in Boer&Tuinder van 27 februari 2020. © Boerenbond