Partners

Partners

Het koesensorplatform werd opgericht binnen het LA-traject “Individuele opvolging van vruchtbaarheid bij melkvee aan de hand van online meetbare melkparameters” en is een samenwerking tussen KU Leuven, ILVO en Hooibeekhoeve.

Op deze website verzamelen we alle informatie over (sensor)technologie en automatisatie in de melkveehouderij.