Nieuw project brengt nutrionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee in beeld! 

Nieuw project brengt nutrionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee in beeld! 

De transitieperiode is de meest risicovolle periode in de cyclus van hoogproductief melkvee. Economisch gezien heeft deze korte periode rond het afkalven een grote impact. De jaarlijkse verliezen ten gevolge van multifactoriële transitieproblemen in de Vlaamse melkveehouderij worden geschat op meer dan 69 miljoen euro. Deze verliezen worden vaak veroorzaakt door een deel van de melkkoeien in de kudde die metabool en nutritioneel onvoldoende veerkrachtig blijken om deze periode succesvol door te komen.

Daarom dienden de partners UGent, KU Leuven, Hooibeekhoeve, Inagro en ILVO het project “De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee” in. Het project heeft als doel om tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces. Deze tools zullen het mogelijk maken voor de veehouder om risicodieren gericht te identificeren, op te volgen en individuele preventiemaatregelen te nemen om de kans op problemen tijdens de transitieperiode te verlagen en de productiviteit en het dierenwelzijn te verhogen. In de loop van dit project zal het kennisplatform www.koesensor.be verder uitgebreid worden met expertise over indicatoren, sensortechnologie en biomerkers ter ondersteuning van het transitiemanagement. Het project gaat van start in oktober 2018.

Reacties zijn gesloten.