Communicatie en innovatie centraal op Veetournee 2019

Communicatie en innovatie centraal op Veetournee 2019

Op 25 juni (Melle) en 4 juli (Geel) werd de tweede editie van de Veetournee georganiseerd door het Departement Landbouw en Visserij.

In de voormiddag werden 2 plenaire sessies gegeven. Als eerste kwam Lieven Hérie van Field Communications aan het woord over positief communiceren over het houden van dieren. Vervolgens was het de beurt aan Marleen Mertens van het Departement Landbouw en Visserij. Zij stelde de VLIF-innovatiesteun en de operationele groepen voor.  

Positief communiceren over het houden van dieren – Lieven Hérie

Raadpleeg hier de volledige presentatie.

Elke veehouder komt wel eens in contact met negatieve reacties die te maken hebben met dierenwelzijn, milieu, klimaat… Maar hoe reageer je daar op als veehouder? Wat kan je zeggen en wat beter niet. Lieven reikte de aanwezigen handvaten aan om positief te communiceren over het houden van dieren.

Lieven begon zijn presentatie met de boodschap dat niet alleen veehouders maar ook andere beroepen er steeds vaker van langs krijgen. Informatie, zowel correcte als foutieve, ligt voor het rapen en op basis daarvan maakt iedereen zijn eigen waarheid. Volgens experten kan je dit maar op één manier aanpakken en dat is ‘beter communiceren’. Dat ‘openheid’ en ‘transparantie’ daarbij de belangrijkste sleutelwoorden zijn, zal niemand verbazen. Op de vraag of dit eenvoudig is, antwoord Lieven resoluut ‘neen, maar samen kunnen we het!’. Wat volgens hem ook niet wil zeggen dat je er alleen niet aan hoeft te beginnen! Door open te communiceren kan je ook als individuele veehouder een impact hebben, al is het maar op hoe buitenstaanders uit je directe omgeving de sector beleven en percipiëren. Aan de hand van een quiz met meerkeuzevragen polste Lieven naar hoe de aanwezigen zouden reageren in uiteenlopende situaties gaande van je kind dat thuiskomt van school en daar te horen kreeg dat vlees eten niet goed is voor het milieu tot een buurtbewoner die rondbazuint dat je als veehouder heel wat subsidies krijgt en het op die manier wel makkelijk boeren is. De reacties zijn uiteenlopend. Waarna Lieven aanvult met 5 praktische tips om open en correct te communiceren, of net niet want soms is niet reageren nog het beste.  

De eerste tip ‘Als je zelf de communicatie start, gebruik dan positieve verhalen en vermijd technisch jargon zodat het ook voor een leek begrijpbaar is. Reageer je op iemand anders analyseer dan eerst zijn boodschap. Deze tip behoeft weinig uitleg.   

Lievens tweede tip ‘Wapper met de witte vlag’ daarentegen wel. Wat Lieven hiermee bedoelt is dat het soms het gemakkelijkste is om iemands mening aan te vallen met allerhande tegenargumenten maar dat dit zelden of nooit het beste verweer is. Dit zal er immers vaak voor zorgen dat hij/zij deze mening nog meer zal koesteren. Kritiek ervaren mensen als een aanval op zichzelf waardoor hun onderbuik in verdedigingsmodus gaat en alle middelen bovenhaalt om de eigen standpunten te blijven beschermen. Als we als veehouder willen dat mensen zich openstellen voor tegenargumenten moeten we dus eerst hun onderbuik geruststellen. Dit doe je door kalm en beleefd te blijven, begrip te tonen, en te focussen op positieve zaken. Ga dus niet in discussie over iemands mening maar geef op een rustige, positieve manier aan dat jij een andere mening hebt en leg uit waarom dat zo is. 

De derde tip is eenvoudig ‘Herhaal, herhaal, herhaal…’. Blijf jou mening en verhaal op een positieve manier in de kijker zetten. Lieven refereert hierbij naar Coca-cola, iedereen kent het merk en toch investeert het bedrijf jaarlijks miljarden dollars in reclame. Alleen door eindeloos te herhalen zorg je ervoor dat je boodschap niet vergeten wordt.

De voorlaatste tip ‘Monkey see, monkey do’ gaat over het goede voorbeeld geven. Het nadoen van voorbeeldgedrag is een basisvorm van leren bij mens en dier of om het met andere woorden te zeggen ‘mensen imiteren mensen’. Hoe meer we dus met z’n allen hetzelfde zeggen, hoe meer impact we zullen hebben.

De laatste tip komt misschien bazig over maar is goed bedoelt! Met ‘Let op uw woorden!’ geeft Lieven aan dat je als landbouwer sommige woorden beter vermijdt omdat ze een negatieve bijklank hebben bij het brede publiek. Zo heb je het beter niet over pesticiden of bestrijdingsmiddelen maar over gewasbeschermingsmiddelen. Of wat dacht je van vleesvee in plaats van mestvee. Lieven verwijst hierbij ook naar de 12 tips die Stef Aerts, ethicus en opleidingshoofd Agro- en biotechnologie aan de Odissee Hogeschool in Sint-Niklaas, hanteert.

Lievens interactieve presentatie wordt afgesloten met de samenvattende slogan ‘Wanneer we allemaal samen positief en weldoordacht communiceren hebben we impact’.

Innovatie in de land- en tuinbouw: operationele groepen en VLIF-steun voor innovatieve projecten – Departement Landbouw en Visserij

Raadpleeg hier de volledige presentatie

Na Lieven is het woord aan Marleen Mertens van het Departement Landbouw en Visserij. Ze start haar presentatie met een definitie van ‘innovatie’. Heel wat innovatieve ideeën en de bijhorende kennis zit bij onze land- en tuinbouwers. Jammer genoeg ontbreekt het hen vaak aan tijd en/of middelen om deze om te zetten in werkelijke innovaties. Ze licht daarom 2 maatregelen toe die als doel hebben innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en te faciliteren.

De eerste maatregel is ‘VLIF innovatieve projectsteun’. Sinds 2016 is er jaarlijks een oproep aan land- en tuinbouwers om hun innoverend idee in te sturen. De geselecteerde projecten krijgen maximaal 200.000 tot 300.000 euro steun afhankelijk van het aantal betrokken land- en tuinbouwers. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van het totale kostenplaatje. De volgende oproep zal gelanceerd worden in 2020. Tijdens de presentatie gaat Marleen dieper in op welke landbouwer(s) deze steun kunnen aanvragen, welke kosten subsidiabel zijn en hoe zo’n oproep verloopt. Er worden ook enkele voorbeelden gegeven van gerealiseerde projecten in de varkens- en rundveesector.

Als tweede maatregel worden de Europese innovatieve partnerschappen (EIP) toegelicht, ook wel operationele groepen genoemd.  In een operationele groep zoeken onderzoekers en land- en tuinbouwers samen naar innovatieve oplossingen voor problemen en uitdagingen in de landbouw. In Vlaanderen is er een jaarlijkse oproep voor EIP’s.  Een dergelijk samenwerkingsverband loopt maximaal 2 jaar en wordt voor maximaal 30.000 euro gesubsidieerd (max 90% subsidie). Marleen deelt een stappenplan van projectindiening tot uitvoering en geeft enkele concrete voorbeelden van afgelopen en lopende EIP’s.

Meer informatie vind je hier:

In de namiddag stonden 9 parallelsessies op het programma waarvan elke deelnemer er 2 kon volgen. Vijf van deze sessies waren gericht aan rundveehouders:

  1. Generatiewissel: hoe begin ik er aan?
  2. Werken met standaardprotocols als onmisbare tool op het moderne melkveebedrijf.
  3. Langleefbaarheid: verbeter uw jongvee- en transitiemanagement en behaal een hogere levensproductie
  4. Nutritionele handvatten voor klimaatslim melken
  5. Pocketvergisting, meerwaarde voor de veehouderij?

De komende weken en maanden verschijnen er artikels over deze sessies in de vakpers.

Reacties zijn gesloten.