Webinar ‘Hittestress bij maiskuilen’

Webinar ‘Hittestress bij maiskuilen’

woensdag 5 april om 20 uur

De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een sterke invloed gehad op de teelt en de bewaring van kuilmaïs. Langdurige droogte en hitte verstoorden geregeld de ontwikkeling en afrijping van maïs. Het uitgebreid netwerk Schatting oogstdatum van het Landbouwcentrum voor voedergewassen LCV toont duidelijke verschillen in afrijping tussen jaren met en zonder hittestress

In het kader van het demonstratieproject Hittestress bij maïskuilen willen we landbouwers helpen om met veranderende weersomstandigheden om te gaan.

Wat willen we met dit project concreet doen:

  • Kennis over de ontwikkeling van de maïsplant verhogen
  • Het geschikte oogstmoment bepalen
  • Goede inkuil- en uitkuilpraktijken bespreken
  • Broei onder controle houden
  • Landbouwers helpen in hun streven naar een hoogkwalitatieve en goed bewaarde maïskuil.  

Wil je meer weten over hoe je met de gewijzigde klimaatomstandigheden kunt omgaan om bewaarverliezen te vermijden en een kwalitatieve maïskuil te kunnen voederen? Schrijf je dan snel in voor deze webinar die plaatsvindt op 5 april 2023!

Programma

  • Ontwikkeling van de maïsplant + impact van droogte/hitte + hoe oogstmoment inschatten
  • In- en uitkuilregels + toepassing van additieven
  • Kuildensiteit + temperatuur in maïskuilen

Praktische info

Woensdag 5 april van 20.00 uur tot 21.30 uur Deelname is gratis, maar om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven. Na je inschrijving ontvang je een Teams-link via mail waarmee je online kan deelnemen aan de webinar.

Reacties zijn gesloten.