Webinar selectief droogzetten en selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis

Webinar selectief droogzetten en selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis

Bent u veehouder, dierenarts of erfbetreder en geïnteresseerd in nieuwe, vooruitstrevende behandelmethodes voor niet ernstige klinische mastitis? Wilt u meer weten over het principe en de gevolgen van selectief droogzetten, selectief behandelen en sneltesten voor kiemdetectie in de melk? Bent u benieuwd naar de ervaringen die M-TeamUGent, DGZ, ILVO en Hooibeekhoeve reeds hebben opgedaan?

Volg dan het online webinar. Dit gaat door op maandag 4 december van 13u tot 14u. Deelname is gratis.

Wat komt er aan bod?

  • Mastitispreventie: koeien die niet ziek worden, moeten niet behandeld worden – Prof. dr. Sarne De Vliegher (M-teamUGent)
  • Selectief droogzettenDr. Zyncke Lipkens (MCC-Vlaanderen)
  • Selectief behandelen van niet ernstige klinische mastitisDa. Lien Creytens (M-teamUGent)

Ondanks stappen in de juiste richting wordt van de veeteeltsector nog steeds verwacht verder in te zetten op een daling in het antibioticumgebruik. Ook de melkveesector draagt haar steentje bij door meer in te zetten op preventie. De introductie van selectief droogzetten is één van deze aspecten. Hierbij worden enkel deze koeien/kwartieren die vlak voor het droogzetten (waarschijnlijk) geïnfecteerd zijn met een major pathogeen zoals Staphylococcus aureus of Streptococcus uberis, behandeld met langwerkende antibiotica. De andere koeien/kwartieren krijgen enkel een speenafsluiter. De reductie in antibioticumgebruik door selectief droogzetten is substantieel zonder dat problemen verwacht moeten worden na afkalven.

Naast (of complementair aan) selectief droogzetten, kan ook selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis [deze gevallen van mastitis waarbij enkel afwijkingen aan de melk en/of de uier te zien zijn en waarbij de koe niet algemeen ziek is (geen koorts)] bijdragen tot een aanzienlijke reductie in het gebruik van antibiotica op een melkveebedrijf. Bij deze behandelingsmethode wordt er gebruik gemaakt van sneltesten voor kiemdetectie in de melk als basis voor het nemen van een beslissing om al of niet te behandelen met antibiotica. Buitenlands onderzoek toonde aan dat het achterwege laten van antibiotica in specifieke gevallen van niet-ernstige klinische mastitis geen nadelige gevolgen heeft op de uiergezondheid en de prestaties van de koe, maar wel zorgt voor een daling in het antibioticumgebruik van zelfs meer dan 50% en een verkorte periode waarin de melk wordt thuisgehouden.

In augustus 2022 werd in Vlaanderen een grote veldstudie gestart waarin het toepassen en de gevolgen van selectief behandelen op Vlaamse melkveebedrijven onderzocht worden. Deze veldproef is onderdeel van een VLAIO-Landbouwproject en wordt uitgevoerd door M-teamUGent samen met DGZ, ILVO en Hooibeekhoeve. Twaalf dierenartsenpraktijken en 39 melkveehouders zetten zich gedurende 2 jaar in om koeien met niet-ernstige klinische mastitis volgens een vooraf bepaald protocol al dan niet te behandelen met antibiotica op basis van sneltesten voor kiemdetectie in de melk, uitgevoerd op de dierenartspraktijk.

Vragen of opmerkingen: Lien.Creytens@UGent.be