Webinar transitiemanagement

Webinar transitiemanagement

De transitieperiode heeft een grote economische impact doordat veel problemen zich in deze periode voordoen. De verliezen worden voornamelijk veroorzaakt door een beperkt aantal dieren die metabool en nutritioneel onvoldoende veerkrachtig zijn om deze periode succesvol door te komen.

De projectpartners van het Veerkrachtproject organiseerden daarom op 6 juli 2021 een webinar rond transitiemanagement. Naast het belang van een goed transitiemanagement werd ook besproken welke parameters het mogelijk maken om metabool ongunstige dieren te identificeren en op te volgen. Daarnaast werd aandacht besteed aan het optimale droogstandsrantsoen en werd een nieuwe parameter de lactatie opstart waarde (LOW) voorgesteld. Als afsluiter besprak melkveehouder Gert zijn transitiemanagement en werd de link gelegd tussen ketose en de vruchtbaarheid.

Hieronder kan u de presentaties en filmpjes terugvinden.

De transitieperiode bij melkvee: wat gebeurt er precies?

Miel Hostens – Universiteit Utrecht & Universiteit Gent

Het identificeren van risicodieren aan de hand van sensordata en voederopname

Stijn Heirbaut – Universiteit Gent

Identificeren-van-risicodieren

Optimaal droogstandsrantsoen voor metabool evenwicht

Wilfried van Straalen – Schothorst Feed Research

Optimaal-droogstandsrantsoen

Introductie van een nieuw kengetal: de lactatie opstart waarde

Matthieu Salamone – Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven

LactatieOpstartWaarde

Transitiemanagement in de praktijk

Melkveehouder Gert getuigt

Ketose en de link met tussenkalftijd